EHRLİCHİA COWDRİA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


Ehrlichia cowdriaanlamı

Köpek, sığır, koyun, keçi ve atların dolaşım kanındaki lenfositlerin sitoplazmasında bulunan, kenelerle bulaşan, küçük, genellikle pleomorfik, Gram negatif bir bakteri türü.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

EHRLİCHİA COWDRİA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • EHRLİCHİA CHAFFEENSİS: Ehrlichia chaffeensisanlamı İnsanlarda monositik erlişiozise neden olan, Amblyomma americanum ve Dermacentor variablis türü kenelerle bulaşan Ehrlichia türü. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EHRLİCHİA CANİS: Ehrlichia canisanlamı Rhipicephalus sanguineus türü kenelerle bulaşan, köpek erlişiozisine neden olan, semptomları Rocky dağların kızıl hummasına benzeyen Ehrlichia türü. İnsanlarda da enfeksiyona neden olmaktadır. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EHRLİCHİA: Ehrlichiaanlamı Ehrlichieae takımında, Rickettsiaceae ailesinde, Rickettsiales takımında bulunan köpek, sığır, koyun ve insanlarda hastalık oluşturan bakteri cinsi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ESCHERİCHİA COLİ: Escherichia coli, E.coli(1. anlamı) Mikrobiyoloji ve genetik araştırmalarında çok kullanılan Gram negatif, çubuk şeklinde, genellikle zararsız, laktozu fermente eden, ortak yaşayan ve bazı suşları hastalık yapan, gen klonlamalarında gen ekspresyonları için konak organizma olarak kullanılan aerob bir bakteri. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Escherichia coli(2. anlamı) Lat. Escherichia coli İnsan, hayvan ve balıkların bağırsak florasında dominant olarak bulunan Devamını Oku

  • EHRLİCHİA SENNETSU: Ehrlichia sennetsuanlamı Sennetsu ateşinin etiyolojik etkeni. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EHRLİCHİEAE: Ehrlichieaeanlamı Rickettsiales takımında, Rickettsiaceae ailesinde bulunan, riketsiya benzeri organizmaların meydana getirdiği, omurgasız canlılarda özellikle eklem bacaklılarda yaşamaya uyum sağlamış, insan dâhil memeliler için patojen olan Cowdria, Ehrlichia ve Neorickettsia cinslerini içeren grup. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ESCHERİCHİA: Escherichia(1. anlamı) Lat. Escherichia İnsan, hayvan ve balıkların bağırsak florasında bulunan, Enterobacteriaceae ailesine ait Gram negatif bir bakteri cinsi. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Escherichia(2. anlamı) İng. Escherichia Gram negatif, isteğe bağlı anaerob ve fermentatif, hareketsiz veya hareketli, kısa çubuk biçiminde bakteri cinsi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ESHERİCHİA: Esherichiaanlamı Lat. Esherichia Normalde bağırsaklarda bulunan Enterobacteriaceae ailesine ait Gram negatif bir bakteri cinsi. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EHRLİCH NÖTRAL BOYASI: Ehrlich nötral boyasıanlamı İng. Ehrlich’s neutral stain Metilen mavisi ve asit fuksin karışımından oluşan, kanın biçimli elemanlarının boyanmasında kullanılan bir boya. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EHRLİCH TRİASİT BOYASI: Ehrlich triasit boyasıanlamı İng. Ehrlich’s triacid stain Kanın biçimli elemanlarının boyanmasında kullanılan, asit fuksin, oranj G ve metil yeşili içeren bir boya. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar