DÜZLEM KÜRE Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


düzlem küreanlamı

a. coğ. Yer yuvarlağı üzerindeki biçimleri bütünüyle bir düzlem üzerinde göstermek amacıyla çeşitli haritacılık yöntemlerine başvurularak hazırlanmış harita.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

DÜZLEM KÜRE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ÇOK DÜZLEM ALICISI: çok düzlem alıcısıanlamı İng. Multiplane Sinema Walt Disney’nin canlıresme derinlik kazandırmak amacıyla geliştirdiği, optik ekseni yere düşey olarak yerleştirilmiş, önünde çeşitli uzaklıklarda camlar bulunan, bu camlara doğru çeşitli kaydırmaları gerçekleştirebilen canlıresim alıcısı. BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • EĞİK DÜZLEM: eğik düzlem(1. anlamı) a. fiz. Bir cismi yükseğe çıkarmak için gerekli gücü ayarlamada kullanılan eğik, düz yüzey. Güncel Türkçe Sözlük eğik düzlem(2. anlamı) Osm. sath-ı mâil (matematik, fizik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • EKVATOR DÜZLEMİ: ekvator düzlemi(1. anlamı) İng. equatorial plane 1. Yuvarlak ya da yuvarlağa yakın yapıların ortasındaki bölgeye verilen ad.2. Mitoz ve mayoz bölünmelerinin metafaz evresinde kromozomların iğin ortasında dizildikleri düzlem. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 ekvator düzlemi(2. anlamı) İng. equatorial plane (Lat. aequator=dengeleyen) Mitoz ve mayoz bölünmelerinin metafaz evresinde kromozomların iğ’in ortasında dizildikleri düzlem. BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • HARİTACILIK: haritacılık, -ğı(1. anlamı) a. 1. Haritacının yaptığı iş. 2. Harita ve bu haritalarda kullanılan işaretlerin özelliklerini araştıran, haritanın tasarım, basım ve kullanım yöntemlerini geliştirmeye yönelik araştırmalar yapan bilim dalı, kartografi, kartografya. Güncel Türkçe Sözlük haritacılık(2. anlamı) İng. cartography Çeşitli amaçlara yönelik haritaların yapım yöntemi. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 haritacılık, kartografya(3. anlamı) Fr. cartographie (astronomi, coğrafya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • DİZGESİZ GÖZLEM: dizgesiz gözlemanlamı İng. unsystematic observation Ölçünleyici yordamlardan yoksun olduğu için gözlem durumu ve bilişim sürecini denetim altına alamayan, güvenirliği düşük, kaba saptamalarla yetinen gözlem, bk. dizgeli gözlem. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • KIRIK DÜZLEMİ: kırık düzlemianlamı İng. Fault plane Üzerinde kırık kanatlarının devindiği düzlem. BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • DÜŞEY DÜZLEM: düşey düzlem(1. anlamı) a. geom. İz düşümü düzlemi. Güncel Türkçe Sözlük düşey düzlem(2. anlamı) Osm. sath-ı şakulî (astronomi) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ÇİFT EKSENLİ DİZGE: çift eksenli dizgeanlamı İng. coordinate system Gözlem verilerinin konumsal yerlerini bir düzlem üzerinde göstermek için kullanılan ve bir yatay eksen (x) ile bir düşey eksenin (y) belirlediği konumlar ya da serpiştirme alanı. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • AÇIORTAY DÜZLEMİ: açıortay düzlemi(1. anlamı) a. mat. İki düzlemli bir açıyı iki komşu ve eşit açıya bölen düzlem. Güncel Türkçe Sözlük açıortay düzlemi(2. anlamı) İng. bisecting plane Kesişen iki düzleme eşit uzaklıkta bulunan noktaların oluşturduğu düzlem. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • GÖZLEM: gözlem(1. anlamı) a. 1. Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede: “Onun romanları düş gücüne değil, gözlem gücüne dayanır.” –S. Birsel. 2. İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede. 3. gök b. Bir gök cismini, bir gök olayını çıplak gözle veya bir araç yardımıyla izleyerek görülen Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar