DÖVİZ DENETİMİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


döviz denetimianlamı

İng. control of foreign exchange

Döviz kazançlarının belli bir fonda toplanması ve döviz isteklerinin de yine bu fonda devlet kurallarına göre yapılması, bu konudaki sunu ve istemi gözönünde bulunduracak döviz geçer değerini durağan ve elverişli bir oranda tutma çabası.

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972


Sponsorlu Bağlantılar

DÖVİZ DENETİMİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DÖVİZ ÖZENCESİ: döviz özencesianlamı İng. prim of foreign exchange Bir ülkenin dış ödemeleri için aranan serbest dövizi arttırmak amacıyla özel bir bilgi ve emek karşılığı sağlanan dövizler için devletçe kabul edilen ve ilgililerine ödenen özence. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • DÖVİZ: döviz(1. anlamı) Fr. devise a. 1. ekon. Ülkeler arası ödemelerde kullanılabilecek para, çek, poliçe vb. her türlü ödeme aracı. 2. ekon. Yabancı ülke parası. 3. Herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla üzerine yazı yazılmış bez veya karton. Güncel Türkçe Sözlük döviz(2. anlamı) İng. exchange, foreign Exchange Yabancı para cinsinden ödemeye aracılık eden kambiyo senetleri, kredi kartları gibi Devamını Oku

  • DENETİM DÜZENLECİ: denetim düzenlecianlamı İng. audit program Sayışımları incelemeye başlamadan önce yapılan düzenleme. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • SAYIŞMANLIK DENETİMİ: sayışmanlık denetimianlamı İng. accounting control Sayışımın düzeni ve doğruluğunu denetlemek amacıyla sayışmanlıkça yapılan denetim. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • DENETİM DÖNEMİ: denetim dönemianlamı İng. audit period İki denetim yazanağı arasında geçen süre. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • DENETİM DÜZELTMESİ: denetim düzeltmesianlamı İng. audit adjustment Sayışımların denetim ve incelenmesi sırasında yapılan düzeltme. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • GERİYE DÖNÜK DENETİM: geriye dönük denetimanlamı İng. retroactive control Uygulamada amaç edinilen olayın son sayışımından başlayıp başlangıç sayışımına kadar derinlemesine yapılan denetim. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • YAN KAZANÇ VE GELİRLER: yan kazanç ve gelirleranlamı Osm. sair kazanç ve iratlar 1. Durağanların ve tüzelerinin taşınır değerlerin satışından, katılma paylarının devirve iyelik bırakımından doğan kazançlar. 2. Dıştan gelen kazançlar. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÖDENEKLİK YARGI DENETİMİ: ödeneklik yargı denetimianlamı Osm. bütçede kazaî murakabe Sayışmanlara ilişkin dönem sayışımlarının sayıştayca denetlenmesi. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • TECİM: tecim(1. anlamı) a. esk. Ticaret. Güncel Türkçe Sözlük tecim(2. anlamı) bk. ticaret BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 tecim(3. anlamı) İng. commerce, trade, trading İşlenmemiş, işlenmiş, yapılmamış, taşınır, durağan mal alım ve satımı. Kira ve kiralama, çeşitli olaylarda gerçekleşen kırılma ve dökülmenin onarımına, uğraşı edinilmek koşuluyla seyretme, eğlence yerleri açarak çalıştırma ve benzeri kazanç sağlayacak işlerle uğraşma. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar