DÖNEL ELİPSOİD Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


dönel elipsoidanlamı

İng. ellipsoid of revolution

(…)

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü2000


Sponsorlu Bağlantılar

DÖNEL ELİPSOİD ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • MERKEZCİL ELİPSOİD: merkezcil elipsoidanlamı bk. elipsoid. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü2000 Devamını Oku

  • ANADOLU İHTİLALİ: Anadolu ihtilalianlamı İng.Anatolian Revolution Alm.Anatolische Revolution Fr.Revolution d’Anatolie Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • BURJUVA DEVRİMİ: Burjuva Devrimianlamı İng.bourgeois revolution Alm.Bourgeoise-Revolution Fr. revolution bourgeoise bk. Fransız İhtilali Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • DÖNME EKSENİ: dönme ekseni(1. anlamı) a. gök b. Dönen bir cismin her noktasının çizdiği çemberlerin merkezlerinden geçen doğru. Güncel Türkçe Sözlük dönme ekseni(2. anlamı) İng. rotation axis Bir buzsul birim gözesi içinde bir doğrultu; buzsul öğecikleri bu doğrultuyu eksen alarak düzlem çokgenler oluşturacak biçimde dizilmişlerdir. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 dönme ekseni(3. anlamı) İng. axis of rotation Dönen bir cismin her noktasının çizdiği çemberlerin merkezlerinden Devamını Oku

  • TOPARSI: toparsıanlamı İng. spheroid, ellipsoid of revolution Bir elipsin eksenlerinden biri boyunca döndürülmesiyle oluşan dönel yüzey, BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • ELİPSEL SINIR TEOREMİ: elipsel sınır teoremianlamı İng. ellipsoid bound theorem BSTS / Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü Devamını Oku

  • EŞ ORTAYA ÇIKARILABİLİRLİK ELİPSELİ: eş ortaya çıkarılabilirlik elipselianlamı İng. ellipsoid of equidetectability BSTS / Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü Devamını Oku

  • ELİPSOİT: elipsoit, -di(1. anlamı) Fr. ellipsoïde a. mat. 1. Bir elipsin kendi ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin biçimi. 2. sf. Elipse benzeyen. Güncel Türkçe Sözlük elipsoit(2. anlamı) İng. ellipsoid Dikdörtgenel konaçlara göre denklemi (…)olan yüzey. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 elipsoit(3. anlamı) Osm. mücessem kat’-ı nâkıs (matematik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • AMERİKAN DEVRİMİ: Amerikan devrimianlamı İng.American revolution Fr.Révolution américaine Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • ÖZYİNELİ DİZİ: özyineli dizianlamı bk. rekurrent dizi. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü2000 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar