DONDURULMAK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


dondurulmakanlamı

(nsz) 1. Dondurma işine konu olmak veya dondurma işi yapılmak. 2. mec. Beklemeye alınmak. 3. mec. Değişmez duruma getirilmek: İşçi ücretlerinin dondurulması.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

DONDURULMAK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ÇARPILMAK: çarpılmakanlamı (nsz) 1. Çarpma işine konu olmak: “Edepsiz herif en şiddetli ceza hangisi ise ona çarpılacaktır.” –E. İ. Benice. 2. (-e) Çarpık duruma gelmek: “Yüzü acıyla çarpılmış, bana doğru dönmeye çalışıyor.” –A. Ümit. 3. mec. Çalınmak, soyulmak. 4. mec. Aldatılmak. 5. mec. Çekiciliğine kapılmak, etkilenmek: “Bir bakış, bir gülüşle çarpılmak işten değil.” –C. S. Tarancı. Güncel Devamını Oku

  • ÇIRPILMAK: çırpılmak(1. anlamı) (nsz) Çırpma işine konu olmak. Güncel Türkçe Sözlük çırpılmak(2. anlamı) Çarpılmak. || çırpınmak || çalınıp çırpılmak: çalınmak; çarpılmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • SINMAK: sınmak, -ar(1. anlamı) (nsz) hlk. 1. Kırılmak, parçalanmak, bozulmak. 2. Yenilmek, bozguna uğramak. Güncel Türkçe Sözlük sınmak(2. anlamı) Kırılmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınmak(3. anlamı) 1.Korkmak, sinmek 2.Yenilmek, geri çekilmek. 3.Usanmak, bıkmak, yılmak. 4.İçine kapanmak, neşesi gitmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınmak(4. anlamı) Sığmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınmak(5. anlamı) Doğum yapmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınmak(6. anlamı) 1.Beğenmek, imrenmek. 2.Alışmak, uymak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınmak(7. anlamı) 1.Küçülmek, fire vermek. 2.Bozulmak. 3.İnmek, Devamını Oku

  • SALINMAK: salınmak(1. anlamı) (nsz) 1. Yürürken uyumlu hareketlerle hafifçe bir yandan bir yana eğilmek: “Vücudu o kadar narindi ki hafif rüzgârlarla sallanan salkım söğütler gibi oradan oraya salınıyor.” –S. F. Abasıyanık. 2. (-e) Salma işine konu olmak: “İlaçlar yazıldı. Eczaneye adam salındı. Hekime kahve pişti, getirildi.” –M. Ş. Esendal. Güncel Türkçe Sözlük salınmak(2. anlamı) Yola çıkmak : Köye ne Devamını Oku

  • SALINMAK: salınmak(1. anlamı) (nsz) 1. Yürürken uyumlu hareketlerle hafifçe bir yandan bir yana eğilmek: “Vücudu o kadar narindi ki hafif rüzgârlarla sallanan salkım söğütler gibi oradan oraya salınıyor.” –S. F. Abasıyanık. 2. (-e) Salma işine konu olmak: “İlaçlar yazıldı. Eczaneye adam salındı. Hekime kahve pişti, getirildi.” –M. Ş. Esendal. Güncel Türkçe Sözlük salınmak(2. anlamı) Yola çıkmak : Köye ne Devamını Oku

  • ALINMAK: alınmak(1. anlamı) (nsz, -e) 1. Alma işi yapılmak: “Mahalle mektebinden alınmış, rüştiyeye verilmiş.” –H. R. Gürpınar. 2. Elde edilmek: “Her biri gerçek hayattan alınmış birer gerçek olmak.” –H. R. Gürpınar. 3. (-den) Uyarlanmak. 4. (-e, -den) mec. Bir sözün, bir davranışın kendisine söylediğini veya yapıldığını sanarak incinmek, kırılmak: “Emekli ajan alınmış gibi maun masanın arkasında Devamını Oku

  • KINA (VEYA KINALAR) YAKMAK (VEYA KOYMAK VEYA SÜRMEK VEYA VURMAK VEYA YAKINMAK VEYA YAKILMAK): kına (veya kınalar) yakmak (veya koymak veya sürmek veya vurmak veya yakınmak veya yakılmak)anlamı 1) kınayı su ile karıştırıp bulamaç kıvamına getirerek boyanacak yere sürmek: “Bazıları bütün ele, avuçlara değil, yalnız bir tek parmağın baş kısmına kına koyarlardı ki buna yüksük kına tabir olunurdu.” –R. H. Karay. 2) mec. birinin uğradığı kötü duruma çok sevinmek. Güncel Türkçe Devamını Oku

  • AKTARILMAK: aktarılmak(1. anlamı) (nsz) Aktarma işine konu olmak: “Pek çok roman ve hikâye de sinemaya aktarılmıştır.” –A. Ağaoğlu. Güncel Türkçe Sözlük aktarılmak(2. anlamı) Devrilmek, altüst olmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aktarılmak, (aktarılmak, akdarılmak)(3. anlamı) 1. Düşürülmek, başkası tarafından yıkılmak. 2. Kendi kendine yıkılmak, devrilmek. 3. Yüz çevirmek, başka tarafa dönmek. Tarama Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • ARINMAK: arınmak(1. anlamı) (nsz) 1. Temizlenmek. 2. Katışıksız, arı (I) duruma gelmek: “Arınmış bir dilse çok kez arıtıcıların başarısıdır.” –N. Uygur. 3. mec. Rahatlamak: “Derdini size aktarıp arınmış, sizi zehirleyip bırakmıştır.” –H. Taner. Güncel Türkçe Sözlük arınmak(2. anlamı) 1. Temizlenmek, yıkanmak. 2. Sıyrılmak, kurtulmak, temize çıkmak: Şu mahkeme işinden bir arınsam, sana ne istersen alacağım. 3. İçini temizlemek, kötü Devamını Oku

  • ANILMAK: anılmak(1. anlamı) (nsz) Anma işine konu olmak, hatırlanmak: “Oğlakçı köyünün Kerem Dede diye anılan beyaz sakallı, güzel yüzlü âşık bir şairi varmış.” –H. E. Adıvar. Güncel Türkçe Sözlük anılmak(2. anlamı) 1. Şöhret bulmak, ünlenmek: Ahmet bey zenginlikte anıldı. 2. Sözü edilmek, bahsedilmek, anılmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü añılmak(3. anlamı) Hatıra getirilme,/ söz konusu olmak. Tarama Sözlüğü1963 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar