DONDURUK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


dondurukanlamı

Fr. Gélose, Agar Agar

BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu


Sponsorlu Bağlantılar

DONDURUK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • AGAR-AGAR: agar-agar(1. anlamı) bk. agar BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 agar-agar(2. anlamı) İng. agar-agar Agar. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • AGAR AGAR: agar agar(1. anlamı) İng. agar-agar Özellikle Asya denizlerinde yaşayan çeşitli kızıl su yosunlarından çıkarılan jelatinimsi bir polisakkarit. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 agar agar(2. anlamı) İng. agar agar Agar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • DONDURUK ÖLÜMÜ: donduruk ölümüanlamı Fr. Assidération BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • DONDURUK ÖLÜMÜ: donduruk ölümüanlamı Fr. Assidération BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • AGAR JEL İMMÜNODİFÜZYON TESTİ: agar jel immünodifüzyon testianlamı İng. agar gell immunodiffusion test Yarı katı jel içerisinde açılan delikler içeresindeki antikor ve antijenlerin bu delikler arasındaki bölgede kümelenmesi esasına dayanan serolojik test. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • AGAR SUCUĞU: agar sucuğuanlamı İng. agar sausage Bakteriyolojik kontrollerin türüne bağlı olarak değişik besi yerlerinin kaynatılarak eritilmesinden sonra sucuk kılıflarına doldurulup yaklaşık 15 cm arayla iplere dizilerek 15 dakika süreyle 121 oC’ de sterilize edilen ve soğutulduktan sonra düz yüzeylerin bakteriyolojik kontrolünde kullanılan madde. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • JELOZ: jelozanlamı Fr. gélose a. (l ince okunur) Agaragar. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • EOZİN METİLEN MAVİSİ AGAR: eozin metilen mavisi agaranlamı İng. Eosin Methylen Blue Agar EMB agar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • GAMA HEMOLİZ: gama hemolizanlamı İng. gamma heamolysis Kanlı agar besi yerinde hemoliz görülmemesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KİRBY-BAUER TESTİ: Kirby-Bauer testianlamı İng. Kirby-Bauer test Kimyasal ilâçlarla yapılan tedavilere mikropların duyarlılığını tayin etmek için kullanılan bir agar difüzyon testi. Disk difüzyon testi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar