DONDURMAZ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


dondurmaz(1. anlamı)

a. İçine katıldığı sıvının belli bir dereceye kadar donmasını önleyen kimyasal bir madde, antifriz.

Güncel Türkçe Sözlükdondurmaz(2. anlamı)

bk. donmaönler.

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü1980


Sponsorlu Bağlantılar

DONDURMAZ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DONDURMAZ: dondurmaz(1. anlamı) a. İçine katıldığı sıvının belli bir dereceye kadar donmasını önleyen kimyasal bir madde, antifriz. Güncel Türkçe Sözlük dondurmaz(2. anlamı) bk. donmaönler. BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • DONMAÖNLER: donmaönler(1. anlamı) İng. antifreeze Yanma dizgelerinde kullanılan yakıtların ve soğutma sularının donmalarına engel olmak için içlerine katılan etilen glikol gibi özdek. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 donmaönler(2. anlamı) İng. antifreeze Soğuk havalarda motor soğutma suyunun donmasını önlemek için bu dizgeye karıştırılan donma noktası düşük kimyasal sıvı. BSTS / Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri1980 donmaönler(3. anlamı) İng. anti-freeze 1. kimya: Bir sıvının donmasını önleyen ya da Devamını Oku

  • DOÑMA: donma(1. anlamı) a. Donmak işi. Güncel Türkçe Sözlük donma(2. anlamı) İng. freezing Bir özdeğin sıcaklık düşmesiyle sıvı durumdan katı duruma dönüşümü. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 donma(3. anlamı) İng. freezing Bir sıvının ya da çözeltinin, sıcaklığının azaltılması sonucu katılaşması;erimenin tersi. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 donma(4. anlamı) İng. freezing Bir sıvının, uygun sıcaklığa soğuyunca katı hale dönüşmesi. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 donma(5. anlamı) İng. freezing BSTS / Madencilik Terimleri Devamını Oku

  • DONMA NOKTASI ALÇALIMI: donma noktası alçalımıanlamı İng. depressing of freezing point Az nicelikte yabancı özdek katılmasıyla, arı bir kimyasal özdeğin donma noktasında görülen düşme. BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü1978 Devamını Oku

  • BUZÇÖZER: buzçözer(1. anlamı) a. (bu’zçözer) Buzu çözen, donmayı önleyen alet. Güncel Türkçe Sözlük buzçözer(2. anlamı) İng. defroster genel uygulayım: Buzu çözen, donmayı önleyen aygıt. BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • ANTİMİKROBİYAL AJAN: antimikrobiyal ajananlamı İng. antimicrobial agent Mikroorganizmaların ölümüne neden olan, çoğalmalarını önleyen veya gelişmelerini durduran kimyasal veya biyolojik madde. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HEPARİN: heparin(1. anlamı) İng. heparin Evcil hayvanların ak ve kara ciğerlerinden elde edilen ve kanın pıhtılaşmasını önleyen madde. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 heparin(2. anlamı) Fr. héparine (biyoloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 heparin(3. anlamı) İng. heparin Kan pıhtılaşmasını önleyen, tromboz hâllerinin tedavisinde kullanılan ve özellikle karaciğerde bol miktarda bulunan doğal bir madde. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü heparin(4. anlamı) İng. heparin Yapıca, asidik mukopolisakkarit nitelikteki Devamını Oku

  • ECZALI: eczalıanlamı sf. 1. Kimyasal madde ile kaplanmış, karıştırılmış, işlem görmüş. 2. a. İçi kimyasal madde ile doldurulmuş mermi atan ateşli silah: “Güzel bir bıçak, bir de eczalı dedikleri tabanca satın almıştım.” –Y. K. Beyatlı. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ANTİBAKTERİYEL: antibakteriyel(1. anlamı) Fr. antibactériel sf. (a’ntibakteriyel) Bakteri üremesini engelleyen. Güncel Türkçe Sözlük antibakteriyel(2. anlamı) İng. antibacterial Bakteriyel üremeye engel olma veya bakterilerin öldürülmesi. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü antibakteriyel(3. anlamı) İng. antibacterial Bakterilerin yaşamasını durduran veya üremesini önleyen kimyasal madde. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KİMYASAL: kimyasal(1. anlamı) sf. (kimya:sal) Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: Kimyasal birleşim. Güncel Türkçe Sözlük kimyasal(2. anlamı) İng. chemical 1.Kimyasal madde. 2.Kimya ile ilgili. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 kimyasal(3. anlamı) Osm. kimyevî (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 kimyasal(4. anlamı) İng. chemical Kimya bilimiyle ilgili olan. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar