DİZGE YAKLAŞIMI Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


dizge yaklaşımıanlamı

İng. systems approach

Kent tasarlamasında, bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanmasına, deneyime, yerel çözümlemelere dayanan parçacıl çözümleme yerine, bir bütünü oluşturan tüm öğelerin, bütünle olan ve kendi aralarındaki ilişki ve etkileşimlerin belirleyici etkenler olarak gözönünde tutulmasına ağırlık veren araştırma ve sorun çözme biçimi.

BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü1980


Sponsorlu Bağlantılar

DİZGE YAKLAŞIMI ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DİZGE: dizge(1. anlamı) a. 1. Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem. 2. fel. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, meslek, sistem: “O dizgenin içinde, geleceği insanın umutlu olmasına bağlı tutan bir kayıt yoktur.” –M. C. Anday. Güncel Türkçe Sözlük dizge(2. anlamı) 1. Erkeklerin giydiği getr biçiminde çorap, tozluk. 2. Devamını Oku

  • DİOPHANT YAKLAŞIMI: Diophant yaklaşımıanlamı İng. Diophantine approximation Gerçel katsayılı doğrusal veya doğrusal olmayan eşitsizliklerin veya eşitsizlikler sistemlerinin tam sayılar kümesinde çözümlerini inceleyen bir sayılar teorisi dalı. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü2000 Devamını Oku

  • HAYAT-DURUMLARI YAKLAŞIMI: hayat-durumları yaklaşımıanlamı İng. life-situations approach Öğretim programlarının, yaşam boyunca yinelenen temel öğrenim yaşantılarına göre düzenlenmesine önem veren bir yaklaşım biçimi, bk. sürekli hayat durumları. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • İŞLEVCİLİK: işlevcilik, -ği(1. anlamı) a. 1. Toplumu, her bir ögesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm. 2. ruh b. Algının öncelikle gereksinimler ve coşkulara dayalı etkinliklerin sonucu olduğunu savunan görüş, görevcilik, fonksiyonalizm. Güncel Türkçe Sözlük işlevcilik(2. anlamı) İng. functionalism 1. Toplumsal yapıyı oluşturan Devamını Oku

  • İŞLEVCİLİK: işlevcilik, -ği(1. anlamı) a. 1. Toplumu, her bir ögesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm. 2. ruh b. Algının öncelikle gereksinimler ve coşkulara dayalı etkinliklerin sonucu olduğunu savunan görüş, görevcilik, fonksiyonalizm. Güncel Türkçe Sözlük işlevcilik(2. anlamı) İng. functionalism 1. Toplumsal yapıyı oluşturan Devamını Oku

  • ESNEKLİK YAKLAŞIMI: esneklik yaklaşımıanlamı İng. elasticity approach Devalüasyonun dış ticaret açığını iyileştirici etkisini Marshall-Lerner-Robinson koşuluna bağlı olarak inceleyen dış denkleştirme yaklaşımı. krş. massetme yaklaşımı BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • KÜTÜK DÜZENİ: kütük düzenianlamı İng. file organisation Bir kütüğü oluşturan tutanakların kendi içlerinde ve aralarındaki ilişkiler bakımından düzenleniş biçimi. BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • KÜTÜK DÜZENİ: kütük düzenianlamı İng. file organisation Bir kütüğü oluşturan tutanakların kendi içlerinde ve aralarındaki ilişkiler bakımından düzenleniş biçimi. BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • BİRLİKTE DEĞİŞMELER YAKLAŞIMI: birlikte değişmeler yaklaşımıanlamı İng. method of concomitant variations Belli bir biçimde değişen bir olguya bağlı olarak bir başka olgunun da belli bir biçimde değişmesi durumunda, birinin neden, ötekinin sonuç olduğunu ya da bu olgular arasında nedensel ilişki bulunduğunu söyleyen gerçekleme yaklaşımı, bk. gerçekleme. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • ETKİLEŞİM: etkileşim(1. anlamı) a. Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi. Güncel Türkçe Sözlük etkileşim(2. anlamı) İng. interaction BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu etkileşim(3. anlamı) İng. interaction Dizgelerin, aralarında gösterdikleri karşılıklı kuvvetler, etkiler. BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü1978 etkileşim(4. anlamı) İng. interaction Nesneler, parçacıklar ya da dizgeler arasındaki karşılıklı kuvvet ve etkilerin tümü. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 etkileşim(5. anlamı) İng. interaction (deneysel tasarım.) İki ayrı etkenin, incelenen özellik üzerine birlikte Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar