DIŞSATIMDA VERGİ BAĞIŞIKLIĞI Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


dışsatımda vergi bağışıklığıanlamı

İng. tax exemption for export, export tax exemption

Dışsatım mallarının maliyetlerini düşürerek, dış rekabet güçlerini artırmak amacıyla, söz konusu malların üretiminde kullanılan girdilerin gümrüksüz veya indirimli gümrük tarifesi üzerinden dışalımına izin verilmesi; dışsatımla ilgili vergi, resim ve harçların alınmaması veya indirimli alınması.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004


Sponsorlu Bağlantılar

DIŞSATIMDA VERGİ BAĞIŞIKLIĞI ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DIŞSATIMDA VERGİ İADESİ: dışsatımda vergi iadesianlamı İng. export tax rebate, export tax restitution, export tax drawback Dışsatımı yapılan malların üretiminin başından sonuna kadar her aşamasında alınan vergilerin iade edilmesi. Ancak uygulama güçlüğü nedeniyle dışsatımcıya dışsatımı yapılan malın değerinin belli bir oranı olarak verilen sübvansiyon olarak verilmektedir. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIMDA FİYAT FARKI ÖDEMESİ: dışsatımda fiyat farkı ödemesianlamı İng. export restitution, export refunds Tarımsal destekleme programları çerçevesinde dışsatıma konu malların yurtiçi fiyatlarının dünya fiyatlarından yüksek olması durumunda, söz konusu malların dışsatımına aradaki fiyat farkı kadar devlet tarafından yapılan ödeme. krş. dışsatım prelevmanı, dışsatımda vergi iadesi BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIMDA FİYAT FARKI ÖDEMESİ: dışsatımda fiyat farkı ödemesianlamı İng. export restitution, export refunds Tarımsal destekleme programları çerçevesinde dışsatıma konu malların yurtiçi fiyatlarının dünya fiyatlarından yüksek olması durumunda, söz konusu malların dışsatımına aradaki fiyat farkı kadar devlet tarafından yapılan ödeme. krş. dışsatım prelevmanı, dışsatımda vergi iadesi BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • VERGİ BAĞIŞIKLIĞI: vergi bağışıklığıanlamı İng. tax exemption, exemption from tax Vergiye tabi olan bir iktisadi etkinlik ya da gelirin kısmen veya tamamen vergi dışı bırakılması. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIM VERGİSİ: dışsatım vergisianlamı İng. export tax 1. Dış piyasa payı küçük olan mallarda ülkenin döviz gelirinin azalması pahasına da olsa ülke sanayisinin kilit kesimlerinde kullanılan temel girdi ve aramallarının dışsatımını azaltmak için bu malların dışsatımına uygulanan vergi. 2. İklim, ekoloji, yeraltı zenginlikleri, teknoloji gibi nedenlerle bazı mallarda dünya piyasalarında tekel ya da yarı tekel konumunda olan ülkelerin, yapacakları Devamını Oku

  • GÜMRÜK BAĞIŞIKLIĞI: gümrük bağışıklığı(1. anlamı) İng. Exemption from customs duty Yurda kesin olarak giren maldan, yasası gereğince gümrük vergisi alınmaması. BSTS / Gümrük Terimleri Sözlüğü1972 gümrük bağışıklığı(2. anlamı) İng. free from duty Bazı malların gümrük vergisine tabi olmaması. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • SAKATLIK VERGİ BAĞIŞIKLIĞI: sakatlık vergi bağışıklığıanlamı İng. tax exemption of disability Sakatlara, durumlarına ve yasasındaki yargılara göre sağlanan vergi bağışıklığı. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • DIŞSATIMDA TARİFE KOTASI: dışsatımda tarife kotasıanlamı İng. export tariff quotas 1. Bir ülkenin gümrük birliği dışındaki üçüncü bir ülkeye yaptığı dışsatımda gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapması veya bağışıklık sağlaması. 2. Bir ülkenin dışsatımında belli bir oranda vergi veya eşetkili tedbir uygulaması halinde bu oranlarda belli bir miktar veya değer için indirim yapması veya bağışıklık Devamını Oku

  • DIŞSATIMDA TARİFE KOTASI: dışsatımda tarife kotasıanlamı İng. export tariff quotas 1. Bir ülkenin gümrük birliği dışındaki üçüncü bir ülkeye yaptığı dışsatımda gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapması veya bağışıklık sağlaması. 2. Bir ülkenin dışsatımında belli bir oranda vergi veya eşetkili tedbir uygulaması halinde bu oranlarda belli bir miktar veya değer için indirim yapması veya bağışıklık Devamını Oku

  • DIŞSATIMDA TARİFE KOTASI: dışsatımda tarife kotasıanlamı İng. export tariff quotas 1. Bir ülkenin gümrük birliği dışındaki üçüncü bir ülkeye yaptığı dışsatımda gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapması veya bağışıklık sağlaması. 2. Bir ülkenin dışsatımında belli bir oranda vergi veya eşetkili tedbir uygulaması halinde bu oranlarda belli bir miktar veya değer için indirim yapması veya bağışıklık Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar