DIŞSATIMDA TARİFE KOTASI Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


dışsatımda tarife kotasıanlamı

İng. export tariff quotas

1. Bir ülkenin gümrük birliği dışındaki üçüncü bir ülkeye yaptığı dışsatımda gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapması veya bağışıklık sağlaması. 2. Bir ülkenin dışsatımında belli bir oranda vergi veya eşetkili tedbir uygulaması halinde bu oranlarda belli bir miktar veya değer için indirim yapması veya bağışıklık sağlaması.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004


Sponsorlu Bağlantılar

DIŞSATIMDA TARİFE KOTASI ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DIŞSATIMDA TARİFE KOTASI: dışsatımda tarife kotasıanlamı İng. export tariff quotas 1. Bir ülkenin gümrük birliği dışındaki üçüncü bir ülkeye yaptığı dışsatımda gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapması veya bağışıklık sağlaması. 2. Bir ülkenin dışsatımında belli bir oranda vergi veya eşetkili tedbir uygulaması halinde bu oranlarda belli bir miktar veya değer için indirim yapması veya bağışıklık Devamını Oku

  • DIŞSATIMDA TARİFE KOTASI: dışsatımda tarife kotasıanlamı İng. export tariff quotas 1. Bir ülkenin gümrük birliği dışındaki üçüncü bir ülkeye yaptığı dışsatımda gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapması veya bağışıklık sağlaması. 2. Bir ülkenin dışsatımında belli bir oranda vergi veya eşetkili tedbir uygulaması halinde bu oranlarda belli bir miktar veya değer için indirim yapması veya bağışıklık Devamını Oku

  • ÇOKLU TARİFE SİSTEMİ: çoklu tarife sistemianlamı İng. multiple tariff system Bir ülkenin aynı mala, dışalımın yapıldığı ülkeye göre farklı gümrük tarifesi uygulaması. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • ÇOKLU TARİFE SİSTEMİ: çoklu tarife sistemianlamı İng. multiple tariff system Bir ülkenin aynı mala, dışalımın yapıldığı ülkeye göre farklı gümrük tarifesi uygulaması. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • VERGİ İNDİRİMİ: vergi indirimi(1. anlamı) İng. Reduction of of rate of duty Gümrük vergisi oranının, yürürlüktekinden daha aşağı bir düzeye indirilmesi. BSTS / Gümrük Terimleri Sözlüğü1972 vergi indirimi(2. anlamı) İng. tax relief Belirli iktisadi ve sosyal amaç ve hedeflere ulaşmak için vergi miktarı veya vergi oranlarında yapılan indirim. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • İHRACATTA TARİFE KONTENJANI: ihracatta tarife kontenjanıanlamı bk. dışsatımda tarife kotası BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • İHRACATTA TARİFE KONTENJANI: ihracatta tarife kontenjanıanlamı bk. dışsatımda tarife kotası BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • İTHALATTA TARİFE KONTENJANI: ithalatta tarife kontenjanıanlamı bk. dışalımda tarife kotası BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • İTHALATTA TARİFE KONTENJANI: ithalatta tarife kontenjanıanlamı bk. dışalımda tarife kotası BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIMDA VERGİ BAĞIŞIKLIĞI: dışsatımda vergi bağışıklığıanlamı İng. tax exemption for export, export tax exemption Dışsatım mallarının maliyetlerini düşürerek, dış rekabet güçlerini artırmak amacıyla, söz konusu malların üretiminde kullanılan girdilerin gümrüksüz veya indirimli gümrük tarifesi üzerinden dışalımına izin verilmesi; dışsatımla ilgili vergi, resim ve harçların alınmaması veya indirimli alınması. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar