DIŞSATIMDA FİYAT FARKI ÖDEMESİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


dışsatımda fiyat farkı ödemesianlamı

İng. export restitution, export refunds

Tarımsal destekleme programları çerçevesinde dışsatıma konu malların yurtiçi fiyatlarının dünya fiyatlarından yüksek olması durumunda, söz konusu malların dışsatımına aradaki fiyat farkı kadar devlet tarafından yapılan ödeme. krş. dışsatım prelevmanı, dışsatımda vergi iadesi

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004


Sponsorlu Bağlantılar

DIŞSATIMDA FİYAT FARKI ÖDEMESİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DIŞSATIMDA FİYAT FARKI ÖDEMESİ: dışsatımda fiyat farkı ödemesianlamı İng. export restitution, export refunds Tarımsal destekleme programları çerçevesinde dışsatıma konu malların yurtiçi fiyatlarının dünya fiyatlarından yüksek olması durumunda, söz konusu malların dışsatımına aradaki fiyat farkı kadar devlet tarafından yapılan ödeme. krş. dışsatım prelevmanı, dışsatımda vergi iadesi BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIMDA VERGİ İADESİ: dışsatımda vergi iadesianlamı İng. export tax rebate, export tax restitution, export tax drawback Dışsatımı yapılan malların üretiminin başından sonuna kadar her aşamasında alınan vergilerin iade edilmesi. Ancak uygulama güçlüğü nedeniyle dışsatımcıya dışsatımı yapılan malın değerinin belli bir oranı olarak verilen sübvansiyon olarak verilmektedir. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIMDA VERGİ BAĞIŞIKLIĞI: dışsatımda vergi bağışıklığıanlamı İng. tax exemption for export, export tax exemption Dışsatım mallarının maliyetlerini düşürerek, dış rekabet güçlerini artırmak amacıyla, söz konusu malların üretiminde kullanılan girdilerin gümrüksüz veya indirimli gümrük tarifesi üzerinden dışalımına izin verilmesi; dışsatımla ilgili vergi, resim ve harçların alınmaması veya indirimli alınması. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • İHRACATTA FİYAT FARKI İADESİ: ihracatta fiyat farkı iadesianlamı bk. dışsatımda fiyat farkı ödemesi BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • FARK GİDERİCİ VERGİ: fark giderici vergianlamı İng. variable levy, compensatory levy Serbest ticaret koşullarında düşük dünya fiyatlarıyla rekabet edemeyecek kesimleri korumak amacıyla yüksek yurtiçi fiyatlar ile düşük dünya fiyatları arasındaki fark kadar dışalım mallarından alınan vergi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIMDA KOTA UYGUNLUK BELGESİ: dışsatımda kota uygunluk belgesianlamı İng. export conformity certificate Kotaya tabi malların dışsatımı için kamu yetkelerince verilen belge. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR FONU: Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonuanlamı 89/14264 sayılı kararın altıncı maddesi hükmü çerçevesinde, petrol ürünleri fiyatlarının düzenlemesi ve dünya fiyatlarında meydana gelen değişmelerin tüketici fiyatlarına yumuşatılarak yansıtılması amacıyla oluşturulan; kaynağını gümrüklü rafineri satış fiyatı ve gümrüklü dışalım fiyatı üzerinden, süper benzin, kurşunsuz benzin, normal benzin, gazyağı, motorin, jet yakıtı, kalorifer yakıtı, 5 ve 6 nolu fuel-oil dışalımları üzerinden Devamını Oku

  • FİYAT TÜKETİM EĞRİSİ: fiyat tüketim eğrisianlamı İng. price consumption curve Zevk ve tercihler, diğer malların fiyatları ve tüketicinin geliri (o dönem yapacağı toplam harcama) sabitken, mallardan birinin fiyatının değişmesi nedeniyle oluşan eniyi tüketim bileşimleri, yani tüketici dengelerinin geometrik yeri. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • ENAZ DIŞSATIM FİYATI: enaz dışsatım fiyatıanlamı İng. minimum export price Dışsatımın gerçekleştirilebilmesi için altına inilemeyen fiyat düzeyi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIM VERGİSİ: dışsatım vergisianlamı İng. export tax 1. Dış piyasa payı küçük olan mallarda ülkenin döviz gelirinin azalması pahasına da olsa ülke sanayisinin kilit kesimlerinde kullanılan temel girdi ve aramallarının dışsatımını azaltmak için bu malların dışsatımına uygulanan vergi. 2. İklim, ekoloji, yeraltı zenginlikleri, teknoloji gibi nedenlerle bazı mallarda dünya piyasalarında tekel ya da yarı tekel konumunda olan ülkelerin, yapacakları Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar