DIŞSATIMDA ALACAKLANDIRMA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


dışsatımda alacaklandırmaanlamı

bk. uluslararası alacaklandırma

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004


Sponsorlu Bağlantılar

DIŞSATIMDA ALACAKLANDIRMA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ULUSLARARASI ALACAKLANDIRMA: uluslararası alacaklandırmaanlamı İng. international factoring, global factoring Alacaklandırmanın dışsatımcı veya dışalımcı adına yapılması. krş. yurtiçi alacaklandırma BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • YURTİÇİ ALACAKLANDIRMA: yurtiçi alacaklandırmaanlamı İng. domestic factoring Aynı ülke sınırları içerisinde etkinlikte bulunan alıcı, satıcı ve alacaklandırıcı arasında gerçekleştirilen alacaklandırma. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • ALACAKLANDIRMA: alacaklandırma(1. anlamı) a. Alacaklandırmak işi. Güncel Türkçe Sözlük alacaklandırma(2. anlamı) İng. factoring Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarının alacaklandırıcı adı verilen finansal kuruluşlara devredilmesi işlemi. krş. uluslararası alacaklandırma BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • YEREL ALACAKLANDIRMA: yerel alacaklandırmaanlamı bk. yurtiçi alacaklandırma BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • ULUSLARARASI TAHKİM: uluslararası tahkimanlamı İng. international arbitration Uluslararası ticarette taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü için Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi, Uluslararası Ticaret Odası gibi uluslararası hakemlik kuruluşlarından birinin tayin edilmesine dayanan yöntem. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DÜNYA BANKASI GRUBU: Dünya Bankası Grubuanlamı İng. The World Bank Group Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Kalkınma Birliği, Uluslararası Finansman Kurumu, Çok Yanlı Yatırım Garantisi Ajansı ve Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi’nden oluşan finansal örgüt. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • ULUSLARARASI PARA FONU: Uluslararası Para Fonuanlamı İng. International Monetary Fund Üye ülkelerin döviz kurlarında istikrarı sağlama, rekabetçi devalüasyonları önleme, uluslararası ticaretin gelişmesini engelleyen kambiyo kısıtlamalarını kaldırma ve geçici dış ödeme sorunlarını gidermeye yönelik parasal işlevleri üstlenerek uluslararası ödemelerin aksamadan yapılmasını, dünya ticaretinin ve dünyada istikrarlı büyümenin sürmesini sağlama hedefine ulaşmak amacıyla 1944 yılında Bretton Woods’da toplanan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün Para Devamını Oku

  • ULUSLARARASI FİNANS KURUMU: Uluslararası Finans Kurumu anlamı bk. Uluslararası Finansman Kurumu BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • ENTERNASYONAL: enternasyonal, -li(1. anlamı) Fr. international a. 1. Uluslararası. 2. Devletlerin proletaryasının katıldığı uluslararası topluluk. Güncel Türkçe Sözlük enternasyonal(2. anlamı) İng. international 19. yüzyılın ikinci yarısında dünya işçi sınıfi hareketinin uluslararası dayanışma ve örgütlenmesini sağlayabilmek için toplanan, daha sonraki dönemlerde ise sosyalist ve komünist partileri bir araya getirmek amacıyla çalışmalar yapan örgütlenme. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • ULUSLARARASI TİCARET TERİMLERİ: uluslararası ticaret terimlerianlamı bk. uluslararası teslim biçimleri BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar