DIŞSATIMCI Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


dışsatımcı(1. anlamı)

bk. mal çıkaran.

BSTS / Gümrük Terimleri Sözlüğü1972dışsatımcı(2. anlamı)

İng. exporter

Ülkelerin dışsatım mevzuatları çerçevesinde dışsatım yapan gerçek veya tüzel kişi.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004dışsatımcı(3. anlamı)

İng. exporter

Yurt içinde üretilen malları yurt dışına satan, gönderen kişi.

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972


Sponsorlu Bağlantılar

DIŞSATIMCI ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DIŞSATIMCI KREDİSİ: dışsatımcı kredisianlamı bk. satıcı kredisi 1 BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞTAN ALIM YASAKLARI: dıştan alım yasaklarıanlamı İng. restrictions of import Devletin ülke yararına ve çeşitli düşüncelerle yabancı kökenli belirli malların yurt içine getirilmesini yasaklaması. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • DIŞALIM: dışalım(1. anlamı) İng. importation Dış ülkelerden, çeşitli tecim antlaşmalarına göre mal alma. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 dışalım(2. anlamı) bk. mal girişi. BSTS / Gümrük Terimleri Sözlüğü1972 dışalım(3. anlamı) İng. import Bir ülkedeki özel ve tüzel kişiler tarafından diğer ülkelerde üretilmiş malların satın alınması. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 dışalım(4. anlamı) İng. import, importation 1. Bir ülkeye ya da herhangi bir yere başka bir ülke ya da başka Devamını Oku

  • DIŞALIM: dışalım(1. anlamı) İng. importation Dış ülkelerden, çeşitli tecim antlaşmalarına göre mal alma. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 dışalım(2. anlamı) bk. mal girişi. BSTS / Gümrük Terimleri Sözlüğü1972 dışalım(3. anlamı) İng. import Bir ülkedeki özel ve tüzel kişiler tarafından diğer ülkelerde üretilmiş malların satın alınması. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 dışalım(4. anlamı) İng. import, importation 1. Bir ülkeye ya da herhangi bir yere başka bir ülke ya da başka Devamını Oku

  • DIŞSATIM: dışsatım(1. anlamı) İng. exportation Bir ülkeden, çeşitli tecim antlaşmalarına göre dış ülkelere mal satma. bk. dışalım. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 dışsatım(2. anlamı) bk. mal çıkışı. BSTS / Gümrük Terimleri Sözlüğü1972 dışsatım(3. anlamı) İng. export Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin diğer ülkelere satılması işlemi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 dışsatım(4. anlamı) İng. exportation Yurt içi ürün ve işleyim ürünlerini başka ülkelere satma ve gönderme. BSTS / Tecim, Devamını Oku

  • SAYIŞMANLIK DIŞI SAYIM: sayışmanlık dışı sayımanlamı İng. physical inventory İşletmedeki taşınır mallarla durağan değerlerin tümüyle ölçümü, tartımı ve sayılması. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • İÇ TECİM BİLDİRGESİ: iç tecim bildirgesianlamı İng. domestic trade declaration Gümrük vergisi ile ilişkisi olmayan ve yurt içinde yapılan tecim malları için düzenlenen bildirge. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • DIŞSATIM YASAKLARI: dışsatım yasaklarıanlamı İng. export prohibition Piyasalarda meydana gelen olağan dışı gelişmeler, dışsatıma konu maldaki yetersizlik, kamu güvenliği, kamu ahlakı, insan sağlığı, hayvanların, bitkilerin veya çevrenin korunmasına yönelik önlemler, sanatsal, tarihi ve arkeolojik değer taşıyan malların korunması gibi nedenlerle ülkelerin dışsatım rejimi kararları, yasa, kararname ve uluslararası anlaşmalar uyarınca bazı malların dışsatımının geçici veya sürekli olarak yasaklanması. Devamını Oku

  • DIŞSATIM YASAĞI: dışsatım yasağıanlamı İng. restriction of exportation Mal çıkışını önlemek ve düzenlemek için hükümetin bazı mallara koyduğu yasak. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÇALIŞMA DIŞI GELİR: çalışma dışı geliranlamı İng. extra receipts İşletmenin doğal çalışmaları dışında kalan ve geçici işlemlerden doğan gelir ve kârlar. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar