DIŞSATIM YÖNETMELİĞİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


dışsatım yönetmeliğianlamı

İng. export regulation

Ülkelerin dışsatım rejimi kararına dayanılarak hazırlanan ve yetkili makamların kararıyla yürürlüğe giren dışsatıma ilişkin düzenleme.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004


Sponsorlu Bağlantılar

DIŞSATIM YÖNETMELİĞİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • İHRACAT YÖNETMELİĞİ: ihracat yönetmeliğianlamı bk. dışsatım yönetmeliği BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIM YASAKLARI: dışsatım yasaklarıanlamı İng. export prohibition Piyasalarda meydana gelen olağan dışı gelişmeler, dışsatıma konu maldaki yetersizlik, kamu güvenliği, kamu ahlakı, insan sağlığı, hayvanların, bitkilerin veya çevrenin korunmasına yönelik önlemler, sanatsal, tarihi ve arkeolojik değer taşıyan malların korunması gibi nedenlerle ülkelerin dışsatım rejimi kararları, yasa, kararname ve uluslararası anlaşmalar uyarınca bazı malların dışsatımının geçici veya sürekli olarak yasaklanması. Devamını Oku

  • KREDİLİ DIŞSATIM: kredili dışsatımanlamı İng. export on credits İki ve çok yanlı kredi anlaşmaları dışında kalmak koşuluyla, tüketim mallarında iki yıl, yatırım mallarında beş yıl vadenin tanındığı, dolayısıyla dışsatım bedelinin ülkelerin kambiyo mevzuatında öngörülen süreleri aşacak biçimde ülkeye getirilmesine olanak tanıyan dışsatım biçimi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • KREDİLİ DIŞSATIM: kredili dışsatımanlamı İng. export on credits İki ve çok yanlı kredi anlaşmaları dışında kalmak koşuluyla, tüketim mallarında iki yıl, yatırım mallarında beş yıl vadenin tanındığı, dolayısıyla dışsatım bedelinin ülkelerin kambiyo mevzuatında öngörülen süreleri aşacak biçimde ülkeye getirilmesine olanak tanıyan dışsatım biçimi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIM VERGİSİ: dışsatım vergisianlamı İng. export tax 1. Dış piyasa payı küçük olan mallarda ülkenin döviz gelirinin azalması pahasına da olsa ülke sanayisinin kilit kesimlerinde kullanılan temel girdi ve aramallarının dışsatımını azaltmak için bu malların dışsatımına uygulanan vergi. 2. İklim, ekoloji, yeraltı zenginlikleri, teknoloji gibi nedenlerle bazı mallarda dünya piyasalarında tekel ya da yarı tekel konumunda olan ülkelerin, yapacakları Devamını Oku

  • DIŞSATIM ÇOĞALTANI: dışsatım çoğaltanıanlamı İng. export multiplier Dışsatımdaki bir birimlik değişimin gayrisafî yurtiçi hasılada yarattığı değişiklik. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • GÖSTERİM YÖNETMELİĞİ: gösterim yönetmeliğianlamı İng. local regulations Sinema Gösterimin hangi koşullar içinde yapılacağını, izlencenin nasıl ve hangi filmlerden oluşacağını düzenleyen yönetmelik. BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • DIŞSATIM ÖNFİNANSMANI: dışsatım önfinansmanıanlamı İng. export pre-finance Bir dışsatımcının aldığı siparişi yerine getirebilmesi için dışalımcılar aracılığıyla, doğrudan veya dolaylı olarak kendisine açılan kredi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIM ÖNFİNANSMANI: dışsatım önfinansmanıanlamı İng. export pre-finance Bir dışsatımcının aldığı siparişi yerine getirebilmesi için dışalımcılar aracılığıyla, doğrudan veya dolaylı olarak kendisine açılan kredi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • ENAZ DIŞSATIM FİYATI: enaz dışsatım fiyatıanlamı İng. minimum export price Dışsatımın gerçekleştirilebilmesi için altına inilemeyen fiyat düzeyi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar