DIŞSATIM YATIRIM ÜSSÜ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


dışsatım yatırım üssüanlamı

İng. export platform investment

Çokuluslu şirketlerin standart mallarda birim emek maliyetlerini göreli olarak düşük tutabilmek amacıyla üretimlerini az gelişmiş ülkelere kaydırarak bu ülkelerden bölge dışı ülkelere dışsatım yapmak amacıyla gerçekleştirdikleri doğrudan sermaye yatırımı.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004


Sponsorlu Bağlantılar

DIŞSATIM YATIRIM ÜSSÜ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DIŞSATIM YATIRIM ÜSSÜ: dışsatım yatırım üssüanlamı İng. export platform investment Çokuluslu şirketlerin standart mallarda birim emek maliyetlerini göreli olarak düşük tutabilmek amacıyla üretimlerini az gelişmiş ülkelere kaydırarak bu ülkelerden bölge dışı ülkelere dışsatım yapmak amacıyla gerçekleştirdikleri doğrudan sermaye yatırımı. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIM VERGİSİ: dışsatım vergisianlamı İng. export tax 1. Dış piyasa payı küçük olan mallarda ülkenin döviz gelirinin azalması pahasına da olsa ülke sanayisinin kilit kesimlerinde kullanılan temel girdi ve aramallarının dışsatımını azaltmak için bu malların dışsatımına uygulanan vergi. 2. İklim, ekoloji, yeraltı zenginlikleri, teknoloji gibi nedenlerle bazı mallarda dünya piyasalarında tekel ya da yarı tekel konumunda olan ülkelerin, yapacakları Devamını Oku

  • DIŞSATIM ÖNFİNANSMANI: dışsatım önfinansmanıanlamı İng. export pre-finance Bir dışsatımcının aldığı siparişi yerine getirebilmesi için dışalımcılar aracılığıyla, doğrudan veya dolaylı olarak kendisine açılan kredi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIM ÖNFİNANSMANI: dışsatım önfinansmanıanlamı İng. export pre-finance Bir dışsatımcının aldığı siparişi yerine getirebilmesi için dışalımcılar aracılığıyla, doğrudan veya dolaylı olarak kendisine açılan kredi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • ENAZ DIŞSATIM FİYATI: enaz dışsatım fiyatıanlamı İng. minimum export price Dışsatımın gerçekleştirilebilmesi için altına inilemeyen fiyat düzeyi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIM: dışsatım(1. anlamı) İng. exportation Bir ülkeden, çeşitli tecim antlaşmalarına göre dış ülkelere mal satma. bk. dışalım. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 dışsatım(2. anlamı) bk. mal çıkışı. BSTS / Gümrük Terimleri Sözlüğü1972 dışsatım(3. anlamı) İng. export Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin diğer ülkelere satılması işlemi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 dışsatım(4. anlamı) İng. exportation Yurt içi ürün ve işleyim ürünlerini başka ülkelere satma ve gönderme. BSTS / Tecim, Devamını Oku

  • EŞİTSİZ DEĞİŞİM: eşitsiz değişimanlamı İng. unequal exchange 1. Dış ticaret hadlerinin az gelişmiş ülkeler aleyhine bozulması sonucu bu ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru gerçekleşen kaynak aktarımı. krş. Singer–Prebish savı 2. Marksist yaklaşımda, malların içerdiği emek değer miktarlarının farklı olması nedeniyle, emek yoğun mal dışsatımcısı ülkelerden sermaye yoğun mal dışsatımcısı ülkelere doğru gerçekleşen değer aktarımı. 3. İç ticaret hadlerinin kesimlerden birinin Devamını Oku

  • SERMAYE DIŞSATIMI: sermaye dışsatımıanlamı İng. capital export Bir ülkedeki yerleşik kişilerin diğer ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımı ve dolaylı yabancı sermaye yatırımı biçiminde gerçekleştirmiş oldukları yatırım. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • SERMAYE DIŞALIMI: sermaye dışalımıanlamı İng. capital import Diğer ülkelerdeki yerleşik kişilerin bir ülkeye doğrudan yabancı sermaye yatırımı ve dolaylı yabancı sermaye yatırımı biçiminde gerçekleştirmiş oldukları yatırım. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • SERMAYE DIŞALIMI: sermaye dışalımıanlamı İng. capital import Diğer ülkelerdeki yerleşik kişilerin bir ülkeye doğrudan yabancı sermaye yatırımı ve dolaylı yabancı sermaye yatırımı biçiminde gerçekleştirmiş oldukları yatırım. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar