DIŞSATIM YASAKLARI Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


dışsatım yasaklarıanlamı

İng. export prohibition

Piyasalarda meydana gelen olağan dışı gelişmeler, dışsatıma konu maldaki yetersizlik, kamu güvenliği, kamu ahlakı, insan sağlığı, hayvanların, bitkilerin veya çevrenin korunmasına yönelik önlemler, sanatsal, tarihi ve arkeolojik değer taşıyan malların korunması gibi nedenlerle ülkelerin dışsatım rejimi kararları, yasa, kararname ve uluslararası anlaşmalar uyarınca bazı malların dışsatımının geçici veya sürekli olarak yasaklanması.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004


Sponsorlu Bağlantılar

DIŞSATIM YASAKLARI ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DIŞALIMI İZNE BAĞLI MALLAR: dışalımı izne bağlı mallaranlamı İng. licenced imports Ülkelerin dışalım rejimi kararları uyarınca; yasa, kararname ve uluslararası anlaşmalarla, belli kamu kurum ve kuruluşlarının izniyle dışalımı yapılabilen mallar. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • KREDİLİ DIŞSATIM: kredili dışsatımanlamı İng. export on credits İki ve çok yanlı kredi anlaşmaları dışında kalmak koşuluyla, tüketim mallarında iki yıl, yatırım mallarında beş yıl vadenin tanındığı, dolayısıyla dışsatım bedelinin ülkelerin kambiyo mevzuatında öngörülen süreleri aşacak biçimde ülkeye getirilmesine olanak tanıyan dışsatım biçimi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • KREDİLİ DIŞSATIM: kredili dışsatımanlamı İng. export on credits İki ve çok yanlı kredi anlaşmaları dışında kalmak koşuluyla, tüketim mallarında iki yıl, yatırım mallarında beş yıl vadenin tanındığı, dolayısıyla dışsatım bedelinin ülkelerin kambiyo mevzuatında öngörülen süreleri aşacak biçimde ülkeye getirilmesine olanak tanıyan dışsatım biçimi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIM VERGİSİ: dışsatım vergisianlamı İng. export tax 1. Dış piyasa payı küçük olan mallarda ülkenin döviz gelirinin azalması pahasına da olsa ülke sanayisinin kilit kesimlerinde kullanılan temel girdi ve aramallarının dışsatımını azaltmak için bu malların dışsatımına uygulanan vergi. 2. İklim, ekoloji, yeraltı zenginlikleri, teknoloji gibi nedenlerle bazı mallarda dünya piyasalarında tekel ya da yarı tekel konumunda olan ülkelerin, yapacakları Devamını Oku

  • DIŞSATIM YÖNETMELİĞİ: dışsatım yönetmeliğianlamı İng. export regulation Ülkelerin dışsatım rejimi kararına dayanılarak hazırlanan ve yetkili makamların kararıyla yürürlüğe giren dışsatıma ilişkin düzenleme. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • HAYALİ DIŞSATIM: hayali dışsatımanlamı İng. fictitious export Fazla vergi iadesi almak gibi dışsatım teşviklerinden haksız yararlanmak için çeşitli amaçlarla, gerçeğe aykırı belge düzenlenerek veya bildirimde bulunularak; dışsatımı yapılan malın tür ve niteliğinin yanlış bildirilmesi veya malın dış piyasa birim fiyatının olduğundan daha yüksek gösterilmesi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • HAYALİ DIŞSATIM: hayali dışsatımanlamı İng. fictitious export Fazla vergi iadesi almak gibi dışsatım teşviklerinden haksız yararlanmak için çeşitli amaçlarla, gerçeğe aykırı belge düzenlenerek veya bildirimde bulunularak; dışsatımı yapılan malın tür ve niteliğinin yanlış bildirilmesi veya malın dış piyasa birim fiyatının olduğundan daha yüksek gösterilmesi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIM ÖNFİNANSMANI: dışsatım önfinansmanıanlamı İng. export pre-finance Bir dışsatımcının aldığı siparişi yerine getirebilmesi için dışalımcılar aracılığıyla, doğrudan veya dolaylı olarak kendisine açılan kredi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIM ÖNFİNANSMANI: dışsatım önfinansmanıanlamı İng. export pre-finance Bir dışsatımcının aldığı siparişi yerine getirebilmesi için dışalımcılar aracılığıyla, doğrudan veya dolaylı olarak kendisine açılan kredi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DOLAYLI DIŞSATIM: dolaylı dışsatımanlamı İng. indirect export Tek başına dışsatım yapamayan firmaların mallarını dış ticaret şirketleri aracılığıyla satması. krş. dış ticaret sermaye şirketi BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar