DIŞSATIM YASAĞI Kelime Anlamı Nedir?


dışsatım yasağıanlamı

İng. restriction of exportation

Mal çıkışını önlemek ve düzenlemek için hükümetin bazı mallara koyduğu yasak.

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972


Sponsorlu Bağlantılar

DIŞSATIM YASAĞI ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • YER VE SU ALTINDA ÇALIŞTIRMA YASAĞI: yer ve su altında çalıştırma yasağıanlamı İng. prohibition of making work subterrenean and submarine 18 yaşını doldurmamış kişilerin yasasına göre yer ve su altı işlerinde çalıştırılmaları yasağı BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI: zorla çalıştırma yasağıanlamı İng. prohibition of forced working Anayasa ve iş yasasında belirtilen dayanaklara göre kişinin ve işçinin zorlama yolu ile çalıştırılmaması. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • SENDİKAYA GİRME YASAĞI: sendikaya girme yasağıanlamı İng. interdiction to join to syndicate Yasalarına göre kendilerine işçi ya da Devlet personeli sendikalarına girme ve bunları kurma izni verilmeyenler. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ANALIKTA ÇALIŞTIRMA YASAĞI: analıkta çalıştırma yasağıanlamı İng. working prohibition on maternity case Kadın işçilerin doğum öncesi ve sonrası gerek kendisinin ve gerekse dünyaya getireceği çocuğun sağlık durumları korunulmak üzere yasası ya da tüzüğünde saptanan süreler içerisinde çalıştırılmalarının yasaklanması. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • DIŞSATIM: dışsatım(1. anlamı) İng. exportation Bir ülkeden, çeşitli tecim antlaşmalarına göre dış ülkelere mal satma. bk. dışalım. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 dışsatım(2. anlamı) bk. mal çıkışı. BSTS / Gümrük Terimleri Sözlüğü1972 dışsatım(3. anlamı) İng. export Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin diğer ülkelere satılması işlemi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 dışsatım(4. anlamı) İng. exportation Yurt içi ürün ve işleyim ürünlerini başka ülkelere satma ve gönderme. BSTS / Tecim, Devamını Oku

  • YASA DIŞI: yasa dışıanlamı sf. huk. Yasalara, yasa kurallarına uymayan, kanun dışı, gayrikanuni, illegal: “Sakın ha, yasa dışı işlere kalkışıp da bunca temiz gökdelene gölge düşürme.” –T. Yücel. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • SAYIŞMANLIK DIŞI SAYIM: sayışmanlık dışı sayımanlamı İng. physical inventory İşletmedeki taşınır mallarla durağan değerlerin tümüyle ölçümü, tartımı ve sayılması. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • SATIŞ YASAĞI: satış yasağıanlamı İng. restriction of sale Marka ya da bulguların işletilmesi için bağlayıcı koşul. BSTS / Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • ÇALIŞMA DIŞI GELİR: çalışma dışı geliranlamı İng. extra receipts İşletmenin doğal çalışmaları dışında kalan ve geçici işlemlerden doğan gelir ve kârlar. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • BÜTÇE DIŞI BIRAKMA: bütçe dışı bırakmaanlamı Fr. débudgétisation Kamu için yapılacak yatırımların ödeneklik dışı gelirlerle karşılanması için yapılan uygulama. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar