DİSKUR Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


diskuranlamı

Fr. discours

a. Söylev, nutuk.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

DİSKUR ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DİSKUR: diskuranlamı Fr. discours a. Söylev, nutuk. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • SÖYLEV: söylev(1. anlamı) a. Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe: “Bir aralık elinde tahta çantalı birisi, kahvenin önündeki halka karşı bir söylev çekmeye başladı.” –F. Otyam. Güncel Türkçe Sözlük söylev(2. anlamı) Osm. Nutuk Dinleyicileri bir dâvaya inandırmak veya onlara bir telkin yapmak amaciyle söylenen söz. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 söylev(3. Devamını Oku

  • NUTUK ATMAK (VEYA ÇEKMEK): nutuk atmak (veya çekmek) anlamı uzun, sıkıcı bir konuşma yapmak veya özden yoksun bir söylev vermek: “Kıyıda dalgalara nutuk çekip kekemeliğini düzeltmeye çalışıyor.” –H. Taner. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • AĞIT SÖYLEVİ: ağıt söylevianlamı Fr. oraison funèbre Ünlü bir ölüyü anmak ve övmek için düzenlenen törende okunan söylev, bk. söylev. BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • SÖYLEV BAŞLANGICI: söylev başlangıcıanlamı Osm. mukaddime-i nutuk Söyleve başlarken uygun bir girişten sonra, konu ve konuyu gerektiren etmenler üzerine söylenen birkaç söz. (Kavrayıcı ve, dikkatleri toplayacak nitelikte olması gerekir.) bk. söylev. BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • SÖYLEV BAŞLANGICI: söylev başlangıcıanlamı Osm. mukaddime-i nutuk Söyleve başlarken uygun bir girişten sonra, konu ve konuyu gerektiren etmenler üzerine söylenen birkaç söz. (Kavrayıcı ve, dikkatleri toplayacak nitelikte olması gerekir.) bk. söylev. BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • SAVUNMA SÖYLEVİ: savunma söylevi(1. anlamı) Osm. Müdafaa Bir avukatın mahkemede, bir davâyı savunmak için verdiği söylev. bk. Tüze sözenliği. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 savunma söylevi(2. anlamı) Osm. müdafaa Yargıç önünde yapılan savunma, bk. söylev. BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • SAVUNMA SÖYLEVİ: savunma söylevi(1. anlamı) Osm. Müdafaa Bir avukatın mahkemede, bir davâyı savunmak için verdiği söylev. bk. Tüze sözenliği. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 savunma söylevi(2. anlamı) Osm. müdafaa Yargıç önünde yapılan savunma, bk. söylev. BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • ÖVGÜ SÖYLEVİ: övgü söylevianlamı Fr. Panégyrique Birini övmek üzere verilen söylev. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 Devamını Oku

  • SÖYLEYİŞ: söyleyiş(1. anlamı) a. 1. Söyleme işi: “Salonunda toplanmıştık geçen gece beş on kişi / Vardı onun kendine has bir hikâye söyleyişi” –E. B. Koryürek. 2. dil b. Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, sesletim, telaffuz. Güncel Türkçe Sözlük söyleyiş(2. anlamı) Fr. Langage BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu söyleyiş(3. anlamı) Fr. Prononciation BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu söyleyiş(4. anlamı) İng. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar