DİLATOMETRE Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


dilatometreanlamı

Fr. dilatomètre

a. (dilatome’tre, l ince okunur) fiz. Genleşmeölçer.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

DİLATOMETRE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • GENLEŞMEÖLÇER: genleşmeölçer(1. anlamı) a. (genleşme’ölçer) fiz. Isınan sıvıların görünür genleşme katsayılarını belirleyen araç, dilatometre. Güncel Türkçe Sözlük genleşmeölçer(2. anlamı) İng. dilatometer BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu1979 genleşmeölçer(3. anlamı) İng. dilatometer fizik: Isınan sıvıların görünür genleşme katsayılarını saptayan araç. BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • DİPLOMATÇA: diplomatçaanlamı sf. 1. Diplomata yakışan: “Diplomatça bir ferasetle söylemek istediğini anlayıveriyordum.” –A. Gündüz. 2. zf. (diploma’tça, l ince okunur) Diplomata yakışır bir biçimde, diplomat gibi. 3. zf. mec. (diploma’tça, l ince okunur) Kurnazlıkla, açıkgözlülükle. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KOLOFAN: kolofan(1. anlamı) Fr. colophane (I) a. (l ince okunur) min. Hidratlı doğal kalsiyum sülfat. Güncel Türkçe Sözlük kolofan(2. anlamı) (Anadolu’da bir Lidya şehrinin adından) (II) a. (l ince okunur) Çam sakızının damıtılmasıyla oluşan, saydam, sarı renkli reçine. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • LAVTA: lavta(1. anlamı) Alm. Laute (I) a. (la’vta, l ince okunur) müz. Mızrapla çalınan, gövdesi uttan küçük bir çalgı. Güncel Türkçe Sözlük lavta(2. anlamı) Rum. (II) a. (la’vta, l ince okunur) 1. Ebe. 2. tıp Tutçek. 3. esk. Erkek doğum hekimi. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • DİYABETOLOJİ: diyabetolojianlamı Fr. diabétologie a. (l ince okunur) tıp Diyabet bilimi. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • GENLEŞME: genleşme(1. anlamı) a. Genleşmek işi. Güncel Türkçe Sözlük genleşme(2. anlamı) İng. expansion Günlük sıcaklık ayrımlarının büyük olduğu karasal iklimlerde görülen, kayaçların oylum değiştirmeleriyle ilgili fiziksel olay. bk. büzülme, mekanik parçalanma. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 genleşme(3. anlamı) İng. expansion Değişmez kütleli bir cismin ısı ve basınç gibi etkilerle oylumunun artması. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 genleşme(4. anlamı) İng. expansion Fiziksel ya da kimyasal etkiler sonucu özdeğin boyutlarında Devamını Oku

  • DİYABETOLOG: diyabetolog, -ğuanlamı Fr. diabétologue a. (l ince okunur) tıp Diyabet uzmanı. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • GENLEŞMİŞ MANTIK DİZGESİ: genleşmiş mantık dizgesianlamı İng. extended system of logic Bir mantıksal dizgeye yeni mantıksal değişmezler katmakla elde edilen (ilkini de kapsayan) mantık dizgesi. || Örn. Temel mantık eklemler mantığının,kipler mantığı da temel mantığın genleşmesidir. BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü1976 Devamını Oku

  • GENLEŞME DEPOSU: genleşme deposuanlamı İng. expansion tank Sıcak sulu döşemde ısınarak genleşen suyun biriktiği depo. BSTS / Döşem Terimleri Sözlüğü1969 Devamını Oku

  • GENLEŞMELİ SAPLAMA: genleşmeli saplamaanlamı İng. expanding shield Ortasındaki vidası sıkıştırılınca, gövdesi genleşen ve duvardaki yuvasına sıkıca yerleşen özel saplama. BSTS / Döşem Terimleri Sözlüğü1969 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar