DEYA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


deyaanlamı

Diyor anlamında kullanılır.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

DEYA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DEMEK: demek, -r(1. anlamı) (nsz) 1. Söylemek, söz söylemek: “Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar.” –B. Felek. 2. (-e) Ad vermek: Muşmulaya döngel de derler. 3. Bir dilde karşılığı olmak: Kamer “ay” demektir. 4. Herhangi bir ses çıkarmak: Küt dedi, düştü. 5. (-e) Herhangi bir kanıya, yargıya varmak: Bu işe herkes ne der? 6. Düşünmek. 7. Oranlamak: Devamını Oku

  • KELE: kele(1. anlamı) a. hlk. Boğa, tosun. Güncel Türkçe Sözlük kele(2. anlamı) 1. “Ayol, hey, yahu”anlamında ünlem. 2. Kız ya da kadın çağırma ünlemi. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kele(3. anlamı) Sürülmemiş tarla. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kele(4. anlamı) Boğa. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kele(5. anlamı) 1. Güzel, iyi : Kele gelin ne diyor? 2. Büyük ve onurlu. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kele(6. anlamı) Ayol, yahu anlamında ünlem (çoğunlukla kadınlar kullanır). Türkiye Türkçesi Devamını Oku

  • DİYA: diya(1. anlamı) Fr. diapositive sözünün kısaltılmış biçimi a. Slayt. Güncel Türkçe Sözlük diya(2. anlamı) Acıma ve şaşma ünlemi. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü diya(3. anlamı) İşte, orada anlamında kullanılır. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü diya(4. anlamı) Gösterme ünlemi Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü diya(5. anlamı) Diyor (Ulupınar kas.) Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü diya(6. anlamı) Diye Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü diya(7. anlamı) İng. diapositive Gergi üzerine yansıtılan resimlerin yansıtıcıya konulan pozitif filmine verilen ad. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Devamını Oku

  • DİYA: diya(1. anlamı) Fr. diapositive sözünün kısaltılmış biçimi a. Slayt. Güncel Türkçe Sözlük diya(2. anlamı) Acıma ve şaşma ünlemi. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü diya(3. anlamı) İşte, orada anlamında kullanılır. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü diya(4. anlamı) Gösterme ünlemi Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü diya(5. anlamı) Diyor (Ulupınar kas.) Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü diya(6. anlamı) Diye Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü diya(7. anlamı) İng. diapositive Gergi üzerine yansıtılan resimlerin yansıtıcıya konulan pozitif filmine verilen ad. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Devamını Oku

  • RUHSATLI: ruhsatlıanlamı sf. Yapılması ve kullanılması vb. için gerekli izni olan, ruhsatı olan: “Ruhsatlıdır, çekmeceye bakın belgeler orada, diyor adam telaşla.” –A. Ümit. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ZIRILTI: zırıltı(1. anlamı) a. 1. Zırıldama sırasında çıkan sesin adı. 2. Zımbırtı: “Bırak hırboluğu diyor, çıkar o yenindeki zırıltıyı.” –A. İlhan. 3. mec. Can sıkan veya hoşa gitmeyen ses çıkaran nesne: Elindeki o zırıltıyı bırak. 4. mec. Anlaşmazlık sebebiyle çıkan kavga, geçimsizlik. Güncel Türkçe Sözlük zırıltı(2. anlamı) 1. Yakışıksız tartışma, kavga. 2. Ağlama, bağırma. 3. Gürültü. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zırıltı(3. Devamını Oku

  • ABAZAN: abazan(1. anlamı) sf. 1. Uzun süre cinsel ilişkide bulunmayan (erkek). 2. argo Karnı aç olan (kimse). Güncel Türkçe Sözlük abazan(2. anlamı) 1. Uzun zaman kadın bulamıyan adam: Ali, çoktan abazanım diyor. 2. Cinsî münasebette çok suistimal yapan adam: Bırak şunu, abazanın biridir. 3. Eliyle belini getiren. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü abazan(3. anlamı) 1. Aç. 2. Yoksul, çıplak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü abazan(4. anlamı) Parasız, Devamını Oku

  • HIRBOLUK: hırboluk, -ğuanlamı a. Hırbo olma durumu: “Bırak hırboluğu kirve diyor, çıkar o yenindeki zırıltıyı.” –A. İlhan. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • (BİRİNİN) KANINA SUSAMAK: (birinin) kanına susamakanlamı belasını aramak: “Ben onun kanına susadım diyor, başka bir şey demiyor.” –Y. Kemal. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • VESİKALI: vesikalıanlamı sf. 1. Belgesi olan. 2. Genelevde çalışmak için elinde resmî izin kâğıdı bulunan (kadın): “İki elin kanda olsa gel diyor / Telgrafın / Nasıl unuturum seni ben / Vesikalı yârim” –O. V. Kanık. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar