DERMATOLOJİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


dermatoloji(1. anlamı)

Fr. dermatologie

a. (l ince okunur) tıp Cildiye.

Güncel Türkçe Sözlükdermatoloji(2. anlamı)

İng. dermatology

Deri hastalıklarını inceleyen bilim dalı.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

DERMATOLOJİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • VİROLOJİ: viroloji(1. anlamı) Fr. virologi a. (l ince okunur) tıp Virüsleri inceleyen bilim dalı. Güncel Türkçe Sözlük viroloji(2. anlamı) İng. virology Virüslerin yapı ve özelliklerini, virüslerde çoğalmayı, virüslerle konak arasındaki ilişkileri, viral hastalıkları ve hastalık oluşturma mekanizmalarını konak veya hücre düzeyinde inceleyen bilim dalı, virüs bilimi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HEMATOLOJİ: hematoloji(1. anlamı) Fr. hématologie a. (l ince okunur) Kan bilimi. Güncel Türkçe Sözlük hematoloji(2. anlamı) İng. haematology (Yun. haima: kan; logos: bilim) Kan ve kan oluşumunu inceleyen bilim dalı. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hematoloji(3. anlamı) İng. hematology Kan ve kan hastalıklarını inceleyen bilim dalı. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 hematoloji(4. anlamı) İng. haematology Kan ve kan oluşumunu inceleyen bilim dalı. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • PATOLOJİ: patoloji(1. anlamı) Fr. pathologie a. (l ince okunur) tıp Hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenen bilim dalı. Güncel Türkçe Sözlük patoloji(2. anlamı) İng. pathology (Yun. pathos: ızdırap; logos: bilim) Hastalıklarla uğraşan bir bilim dalı. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 patoloji(3. anlamı) İng. pathology Bir hastalığın nedenlerini ve geilşimini makroskobik ve mikroskobik olarak araştıran bilim Devamını Oku

  • MİKROBİYOLOJİ: mikrobiyoloji(1. anlamı) Fr. microbiologie a. (mi’krobiyoloji, l ince okunur) Mikropları konu alan bilim dalı. Güncel Türkçe Sözlük mikrobiyoloji(2. anlamı) İng. microbiology (Yun. mikros: küçük; bios: hayat; logos: bilim) Mikroorganizmalarla uğraşan bilim dalı. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 mikrobiyoloji(3. anlamı) İng. microbiology Mikroorganizmaları inceleyen bilim dalı. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü mikrobiyoloji(4. anlamı) İng. microbiology Mikropları ve “mikro” boyutundaki organizmaları inceleyen bilim dalına verilen ad. BSTS / Veteriner Devamını Oku

  • HEPATOLOJİ: hepatolojianlamı Fr. hépatologie a. (l ince okunur) tıp Karaciğerin anatomisini, fizyolojisini ve hastalıklarını inceleyen bilim dalı. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • EPİDEMİYOLOJİ: epidemiyoloji(1. anlamı) İng. epidemiology (Yun. epi: üzerinde; demos: vücut; logos: bilim) Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışının incelenmesi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 epidemiyoloji(2. anlamı) İng. epidemiology Hastalıkların nedenlerini, görülüş oranlarını, yayılışlarını, hastalıklara karşı önlem ve korunma yollarını inceleyen bilim dalı. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü epidemiyoloji(3. anlamı) İng. epidemiology Belirli bir hayvan veya insan popülasyonlarında hastalıkların ortaya çıkışı, yayılışı, bu hastalıklardan korunma ve kontrol stratejileri, Devamını Oku

  • ETİYOLOJİ: etiyoloji(1. anlamı) Fr. étiologie a. (l ince okunur) Neden bilimi. Güncel Türkçe Sözlük etiyoloji(2. anlamı) Lat. etiology Hastalıkların etkenlerini inceleyen bilim dalı, etyoloji. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü etiyoloji(3. anlamı) İng. etiology, aetiology 1. Hayvan vücudunda hastalık yapan nedenleri ve bunların özellikleriyle niteliklerini araştıran hekimlik dalı. 2. Hastalık nedeni, patolojik bir değişime neden olucu etken. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • NÖROLOJİ: nöroloji(1. anlamı) Fr. neurologie a. (l ince okunur) tıp 1. Sinir bilimi. 2. Hastanelerde sinir hastalıklarıyla ilgili bölüm. Güncel Türkçe Sözlük nöroloji(2. anlamı) İng. neurology (Yun. neuron: sinir; logos: bilim) Sinir sisteminin morfolojisi, fizyolojisi ve patolojisini inceleyen bilim dalı. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 nöroloji(3. anlamı) Dgr. anat. neurologia anat. Sinir bilimi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİDROBİYOLOJİ: hidrobiyoloji(1. anlamı) Fr. hydrobiologie a. (hidro’biyoloji, l ince okunur) fiz. Sularda yaşayan canlıların hayatını inceleyen bilim dalı. Güncel Türkçe Sözlük hidrobiyoloji(2. anlamı) İng. hydrobiology (Yun. hydor: su; bios: hayat; logos: bilim) Suda yaşayan bitki ve hayvanlar ile çevrelerini inceleyen bilim dalı. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hidrobiyoloji(3. anlamı) İng. hydrobiology Sucul canlıları inceleyen bilim dalı. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • FİZYOLOJİ: fizyoloji(1. anlamı) Fr. physiologie a. (l ince okunur) biy. Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı. Güncel Türkçe Sözlük fizyoloji(2. anlamı) İng. physiology (Yun. physis: doğa; logos: bilim) Organizmaların görev ve faaliyetlerini inceleyen bilim dalı. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 fizyoloji(3. anlamı) İng. physiology Canlı varlıkların örgen ve dokularını, bunların görevlerini nasıl yerine getirdiğini inceleyen Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar