DEKSTROROTATOR İZOMER Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


dekstrorotator izomeranlamı

İng. dextrorotatory isomer

Bir polarize ışık demeti bir optik izomerin çözeltisi içinden geçirildiğinde, polarize ışığı sağa çeviren bir stereoizomer.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

DEKSTROROTATOR İZOMER ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • LEVOROTATUVAR İZOMER: levorotatuvar izomeranlamı İng. levorotatory isomer Bir polarize ışık demeti bir optik izomerin çözeltisi içinden geçirildiğinde, polarize ışığı sola çeviren bir stereoizomer. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • OPTİK AKTİVİTE: optik aktiviteanlamı İng. optical activity Polarize ışık demetinin, bir optik izomerin çözeltisi içinden geçirildiği zaman ışık demetinin çözeltideki optik izomere bağlı olarak sağa veya sola çevrilmesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • OPTİK AKTİVİTE: optik aktiviteanlamı İng. optical activity Polarize ışık demetinin, bir optik izomerin çözeltisi içinden geçirildiği zaman ışık demetinin çözeltideki optik izomere bağlı olarak sağa veya sola çevrilmesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TRANS İZOMER: trans izomeranlamı İng. trans isomer Çift bağ etrafında bulunan grupların düzlemin faklı tarafında olduğu geometrik izomer. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İZOMERİZM: izomerizmanlamı İng. isomerism Metamerizm. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İZOMER: izomer(1. anlamı) Fr. isomère sf. kim. Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler). Güncel Türkçe Sözlük izomer(2. anlamı) İng. isomer (Yun. isos: eş; meros: parça) Aynı çeşit ve sayıda atoma sahip fakat atomların düzenlenmesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı iki ya da daha fazla kimyasal bileşikten biri. BSTS / Devamını Oku

  • İZOMERİ: izomeri(1. anlamı) Fr. isomérie a. kim. Cisimlerin niteliği. Güncel Türkçe Sözlük izomeri(2. anlamı) İng. isomerism İki veya daha çok kimyasal bileşiğin kapalı formüllerinin (molekül formülleri) aynı, atomlarının bağlanma düzenlerinin veya uzaydaki dağılımlarının farklı olma hali. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 izomeri(3. anlamı) Osm. tesâvi-i terkibe müteallik (izomerisel) (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 izomeri(4. anlamı) Osm. tesâvi-i terkib (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Devamını Oku

  • İZOMERİLİ: izomerilianlamı Osm. mütesâviy-üt-terkib (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • KROMOİZOMER: kromoizomeranlamı İng. chromoisomer (Yun. chroma: renk; isos: eş; meros: parça) Renk bakımından birbirinden farklı olan bir, iki ya da daha fazla izomer. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • KROMOİZOMER: kromoizomeranlamı İng. chromoisomer (Yun. chroma: renk; isos: eş; meros: parça) Renk bakımından birbirinden farklı olan bir, iki ya da daha fazla izomer. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar