DEĞİNTİ (DEĞMEKTEN) Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


değinti (değmekten)anlamı

Fr. Rapport

BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu


Sponsorlu Bağlantılar

DEĞİNTİ (DEĞMEKTEN) ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • EĞİNTİ: eğinti(1. anlamı) a. hlk. Eğelenen bir şeyden dökülen ince toz: Demir eğintisi. Güncel Türkçe Sözlük eğinti(2. anlamı) Fr. inclinaison BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu eğinti(3. anlamı) Eğenin ağzından dökülen demir ufakları. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü eğinti(4. anlamı) Osm. şev (coğrafya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 eğinti(5. anlamı) bk. eğindü. Tarama Sözlüğü1967 Devamını Oku

  • İNTİŞAR: intişar(1. anlamı) Ar. intiş¥r a. (intişa:rı) esk. 1. Yayılma. 2. Gazete veya dergi, çıkma, yayımlanma. Güncel Türkçe Sözlük intişar(2. anlamı) İng. (Ar. intişâr Tendo yangısı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • BİÇİNTİ: biçinti(1. anlamı) 1. Yar. 2. Topraktaki kesik, yarık. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü biçinti(2. anlamı) İng. formality Bir iş ya da ilişkide uyulması öngörülen onamlı ya da onamsız kural. bk. onamlı ilişki. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • İNTİŞAR ETMEK: intişar etmekanlamı 1) yayılmak, dağılmak; 2) yayımlanmak: “Devletin ve cemiyetin lehine intişar etmiş bir kitap olacaktır.” –A. Gündüz. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ÇİNTİ: çinti(1. anlamı) İçi astarlı kadın donu, şalvar. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çinti(2. anlamı) Bol dikilmiş fistan, elbise (Kaman) Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • SÜRYANCIL (EŞİNTİ): süryancıl (eşinti)anlamı Fr. Syriaque (ulcère) BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • İNTİHAP: intihap, -bıanlamı Ar. inti¬¥b a. (intiha:bı) esk. 1. Seçme. 2. huk. Seçim. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ISININ YAYILIMI: ısının yayılımıanlamı Osm. intişâr-i harâret (fizik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ISININ YAYILIMI: ısının yayılımıanlamı Osm. intişâr-i harâret (fizik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • İNTİHAL: intihal, -lianlamı Ar. inti§¥l a. (intiha:li) esk. Aşırma. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar