DEFİF Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


DEFİFanlamı

bk. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004


Sponsorlu Bağlantılar

DEFİF ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • AFİF: afif(1. anlamı) Ar. ¤af³f sf. esk. İffetli (erkek): “Arzu ettiğim gibi afif, saf bulduğum bu adama hürmet eder, onu böyle severdim.” –M. Ş. Esendal. Güncel Türkçe Sözlük Afif(2. anlamı) Köken: Ar. Cinsiyet: ErkekNamuslu, iffetli, temiz, dürüst. Kişi Adları Sözlüğü AFİF(3. anlamı) bk. Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuanlamı İng. Support and Price Stabilization Fund Türkiye’de ülke ekonomisi için üretim, dışsatım ve işlendirme bakımından önemli görülen kesimleri desteklemek ve tarımsal girdilere sübvansiyon sağlamak amacıyla oluşturulan; kaynağı çeşitli malların dışsatımı FOB değeri ve dışalım malları CIF değeri üzerinden yapılan kesintiler olan ve 1980 yılında kurulan bütçe içi fon. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR FONU: Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonuanlamı 89/14264 sayılı kararın altıncı maddesi hükmü çerçevesinde, petrol ürünleri fiyatlarının düzenlemesi ve dünya fiyatlarında meydana gelen değişmelerin tüketici fiyatlarına yumuşatılarak yansıtılması amacıyla oluşturulan; kaynağını gümrüklü rafineri satış fiyatı ve gümrüklü dışalım fiyatı üzerinden, süper benzin, kurşunsuz benzin, normal benzin, gazyağı, motorin, jet yakıtı, kalorifer yakıtı, 5 ve 6 nolu fuel-oil dışalımları üzerinden Devamını Oku

  • DIŞSATIMDA FİYAT FARKI ÖDEMESİ: dışsatımda fiyat farkı ödemesianlamı İng. export restitution, export refunds Tarımsal destekleme programları çerçevesinde dışsatıma konu malların yurtiçi fiyatlarının dünya fiyatlarından yüksek olması durumunda, söz konusu malların dışsatımına aradaki fiyat farkı kadar devlet tarafından yapılan ödeme. krş. dışsatım prelevmanı, dışsatımda vergi iadesi BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIMDA FİYAT FARKI ÖDEMESİ: dışsatımda fiyat farkı ödemesianlamı İng. export restitution, export refunds Tarımsal destekleme programları çerçevesinde dışsatıma konu malların yurtiçi fiyatlarının dünya fiyatlarından yüksek olması durumunda, söz konusu malların dışsatımına aradaki fiyat farkı kadar devlet tarafından yapılan ödeme. krş. dışsatım prelevmanı, dışsatımda vergi iadesi BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • FİSHER FİYAT DİZİNİ: Fisher fiyat dizinianlamı İng. Fisher’s ideal index, Fisher’s price index Paasche fiyat dizini ile Laspeyres fiyat dizininin geometrik ortalaması biçiminde hesaplanan fiyat dizini. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • TARIMSAL DESTEKLEME ALIMLARI: tarımsal destekleme alımlarıanlamı İng. agricultural support buying Tarımsal ürün piyasalarında, hükümetin üretici gelirlerinde ya da fiyatlarda istikrar sağlamak amacıyla önceden belirlediği destekleme fiyatından doğrudan doğruya yaptığı alımlar. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • FİYAT YAPICI: fiyat yapıcıanlamı İng. price maker Malına ilişkin fiyatı belirleme gücüne sahip işletme. krş. fiyat alıcı, fiyat önderliği BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • FİYAT YAPIŞKANLIĞI: fiyat yapışkanlığıanlamı İng. sticky price, price stickness İstem ve sunum koşullarında meydana gelen değişimlere karşın fiyatın değişmemesi durumu. Fiyat yapışkanlığı istem ve sunumun dengeye gelmesini önlemektedir. krş. fiyat katılığı, esnek fiyat, piyasa dengesi, yanlış fiyat 2 BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • FİYAT TEKLİF ETME: fiyat teklif etmeanlamı bk. fiyat teklifi BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar