DEBİLDEK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


debildek(1. anlamı)

Yerinde duramayan, daima gezmek isteyen çocuk.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüdebildek(2. anlamı)

1.bk.deblek (I)-1. 2. Topraktan yapılmış iki çanağın üstüne deri gerilerek yapılan ve iki değnekle çalınan çalgı. 3. Trampet. 4.bk. deblek (I)-2.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüdebildek(3. anlamı)

Dümbelek, darbuka

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüdebildek(4. anlamı)

Davul, davulun küçüğü

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

DEBİLDEK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DEBİLDEK: debildek(1. anlamı) Yerinde duramayan, daima gezmek isteyen çocuk. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü debildek(2. anlamı) 1.bk.deblek (I)-1. 2. Topraktan yapılmış iki çanağın üstüne deri gerilerek yapılan ve iki değnekle çalınan çalgı. 3. Trampet. 4.bk. deblek (I)-2. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü debildek(3. anlamı) Dümbelek, darbuka Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü debildek(4. anlamı) Davul, davulun küçüğü Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • DEBLEK: deblek(1. anlamı) Fr. Caisse BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu deblek(2. anlamı) 1.Dümbelek, darbuka. 2. Davul, davulun küçüğü 3. Tef. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü deblek(3. anlamı) 1. Uyuşuk, sünepe. 2. Ahmak, sersem. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü deblek(4. anlamı) Seramik dümbelek. (-Uşak) BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976 deblek(5. anlamı) bk. deplek Tarama Sözlüğü1965 Devamını Oku

  • DİVİLDEK: divildekanlamı Yerinde duramayan, sessiz sedasız birşeyle uğraşan (kimse). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • DEPLEK: deplek(1. anlamı) Dümbelek, darbuka Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü deplek(2. anlamı) 1. Önüne bakmadan dikkatsizce yürüyen. 2. Hovarda: Deplek herifin biriydi. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü deplek, (deblek, debelek, dübelek)(3. anlamı) Küçük davul, dümbelek, darbuka Tarama Sözlüğü1965 Devamını Oku

  • DÜMBÜLDEK: dümbüldek, -ği(1. anlamı) a. Dümbelek. Güncel Türkçe Sözlük dümbüldek(2. anlamı) Dümbelek Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • TÖSÜLDEK: tösüldekanlamı Anlaşılmaz sözcükler söyleyen, yeni konuşmaya başlamış küçük çocuk. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • DÖMBELEK: dömbelek(1. anlamı) 1. Orta büyüklükte ramazan davulu. 2. Darbuka. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dömbelek(2. anlamı) Böbrek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dömbelek(3. anlamı) Kelebek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dömbelek(4. anlamı) < ET dön-(b)el-ek: Darbuka (Erzincan Merkez) Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dömbelek(5. anlamı) Elek kasnağına naylon gerilerek yapılan küçük davul Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • DEBİL DEBİL: debil debil(1. anlamı) 1.bk. debül dübül. 2. Kımıl kımıl: Şu kedi debil debil ediyor. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü debil debil(2. anlamı) Dengesiz, sarsak, sendeleyerek, el yordamıyle, tökezleyerek (yürüme). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KIPIRDAK: kıpırdak(1. anlamı) sf. Çok hareketli, yerinde duramayan, canlı. Güncel Türkçe Sözlük kıpırdak(2. anlamı) Fr. Élatère BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu kıpırdak(3. anlamı) Fr. Machine BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu kıpırdak(4. anlamı) Hoppa, oynak, hafif (kadın). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kıpırdak(5. anlamı) 1. Çabuk : Bizim gelinin işi kıpırdaktır. 2. Yerinde duramayan, yaramaz : Şu çocuk amma kıpırdak. 3.bk. kıncıfır (I). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kıpırdak(6. anlamı) Oynak, yerinde duramayan. Türkiye Türkçesi Devamını Oku

  • ÇİPİLDEK: çipildek(1. anlamı) Sulu çamur. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çipildek(2. anlamı) Gözleri çapaklı olan (kimse). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çipildek(3. anlamı) Suların sığ yeri. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar