DAVET OLUNMAK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


davet olunmakanlamı

çağrılmak: “Neyse, sofraya davet olunduk.” –N. Hikmet.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

DAVET OLUNMAK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DAVET OLUNMAK: davet olunmakanlamı çağrılmak: “Neyse, sofraya davet olunduk.” –N. Hikmet. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • NAKŞOLUNMAK: nakşolunmakanlamı (nsz) (na’kşolunmak) Nakşolma işi yapılmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • FARK OLUNMAK: fark olunmakanlamı 1) seçilip ayırt edilmek; 2) anlaşılmak; 3) sezilmek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • TELAKKİ OLUNMAK: telakki olunmakanlamı sayılmak, öyle kabul edilmek: “Pek taaccüp ettim, niye mücrim telakki olunacakmış?” –A. İlhan. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • FARZ OLUNMAK: farz olunmakanlamı varsayılmak: “Vapurun kahvecisi Kefalonyalı denilen ve kötü bir insan farz olunan biriydi.” –Y. K. Beyatlı. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ALGIŞ OLUNMAK: algış olunmakanlamı Alkışlanmak. Tarama Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • ALGIŞ OLUNMAK: algış olunmakanlamı Alkışlanmak. Tarama Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • KIRMIZI DİPLİ MUMLA DAVET ETMEK: kırmızı dipli mumla davet etmekanlamı birine bir yere gelmesi için çok yalvarmak, ısrar etmek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • HALKA OLUNMAK: halka olunmakanlamı Halk olmak yaratılmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • OKUNMAK: okunmak(1. anlamı) (nsz) 1. Okuma işine konu olmak: “Sokak kapısını çalarken akşam ezanı okunuyordu.” –Y. Z. Ortaç. 2. Okunulmak. 3. mec. Belli olmak, açıkça görünmek: “Bütün söyleyecekleri yüzünden okunuyor.” –Y. Z. Ortaç. 4. hlk. Davet edilmek, çağrılmak. Güncel Türkçe Sözlük okunmak(2. anlamı) Kendini üfürükçüye okutmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü okunmak, (ohunmak)(3. anlamı) 1. Denilmek, söylenmek, tesmiye olunmak, ad verilmek. 2. Davet Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar