DALGA AŞINDIRMASI Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


dalga aşındırması(1. anlamı)

İng. marine abrasion

Dışgüçlerden biri olarak dalgaların, özellikle yüksek kıyılarda, taşıdıkları irili ufaklı katı özdeklerin de yardımıyla yaptıkları işlev.

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980dalga aşındırması(2. anlamı)

Osm. itikâl-i bahrî

(coğrafya)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963dalga aşındırması(3. anlamı)

İng. morine abrasion, wave erosion

Dalganın, taşıdığı taş, parça ve kırıntıların, kıyılara çarpmasıyle yaptığı aşındırma.

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971


Sponsorlu Bağlantılar

DALGA AŞINDIRMASI ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DALGA AŞINDIRMASI DÜZLÜĞÜ: dalga aşındırması düzlüğüanlamı İng. abrasion platform Aşınan ve karaya doğru gerileyen bir yalı yarın yerinde oluşan, denize doğru azıcık eğimli yerey. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • YEL AŞINDIRMASI: yel aşındırmasıanlamı İng. corrasion, abrasion, eolien erosion Yelin ve yellerle devindirilen taş parçacıklarının yaptığı mekanik aşındırma. BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • DİP AŞINDIRMASI: dip aşındırmasıanlamı Fr. creusement vertical (coğrafya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • DALGA İŞLEVİ: dalga işlevi(1. anlamı) İng. wave function Karesi alındığında olasılıkları veren dalga devim özelliklerini nicemsel olarak saptayıcı işlev. BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü1978 dalga işlevi(2. anlamı) İng. wave function Dalga denkleminin çözümü olan ve dalgalı devinimin özelliklerini betimleyen uzbilimsel işlev. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • DALGA YÜZÜ: dalga yüzüanlamı İng. wave front, wave surface Dalganın, yayıldığı ortam içinde, aynı evrede salınan parçacıkların uşturdukları yüzey. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • DALGA SAYISI: dalga sayısı(1. anlamı) İng. wave number Bir dalganın birim uzunluk içine sığan dalga boyu sayısı. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 dalga sayısı(2. anlamı) İng. wave number Dalga boyunun tersi, birimi cm-1. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

  • DALGA: dalga(1. anlamı) a. 1. Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket: “Dışarıda nemli bir rüzgâr esiyordu, dalgalar durulmamış, yalnız biraz ağırlaşmıştı.” –A. Erhat. 2. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem: Sıcak dalgası. Aerobik dalgası. 3. Bir yüzeydeki kıvrım: “Geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların Devamını Oku

  • DALGA DÖNEMİ: dalga dönemianlamı İng. wave period Bir dalganın bir noktasında bir tam salınım yaptığı süre. Dalga dönemi sıklığın tersine eşittir. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • DALGA BOYU: dalga boyu(1. anlamı) a. coğ. 1. Yan yana iki dalga sırtı arasında kalan ve uzunluğu yerine göre birkaç metreden birkaç yüz metreye kadar ulaşabilen yatay uzaklık. 2. fiz. Devirli hareketlerde bir devir içindeki hareketin yayıldığı uzaklık: Kırmızı ışığın dalga boyu (boşlukta veya havada) 0.7 mikrondur. Güncel Türkçe Sözlük dalga boyu(2. anlamı) İng. wavelength Devirsel bir dalganın yayılma doğrultusunda, salınımı Devamını Oku

  • DALGA DÜZLÜĞÜ: dalga düzlüğüanlamı Fr. plate-forme littorale (coğrafya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar