COXİELLAENFEKSİYONU Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


Coxiellaenfeksiyonuanlamı

İng. Coxiella infection

Coxiella cinsi mikroorganizmalar tarafından oluşturulan, insanlara da bulaşabilen, koyun ve sığırlarda akut yaygın irinli yavru zarları yangısı, yavru zarlarının kireçlenmesi ve yavru atmayla belirgin bir riketziya hastalığı, Q’ humması. Mikroorganizma doğum sırasında veya sütle yayılır.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

COXİELLAENFEKSİYONU ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • FLEXİSPİRA RAPPİNİ ENFEKSİYONU: Flexispira rappini enfeksiyonuanlamı İng. Flexispira rappini infection Koyunlarda, karaciğerde çok sayıda, keskin sınırlı düzensiz nekroz odakları, yavru atma, enfekte kuzu doğumu ve dölüt mumyalaşmasıyla belirgin, Flexispira rappini tarafından oluşturulan bakteriyel bir hastalık. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • COXİELLA BURNETİİ: Coxiella burnetiianlamı İng. Coxiella burnetii İnsanlarda Q humması hastalığına neden olan, kısa çubuk biçiminde hareketsiz bakteri. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İKİNCİL KETOZİS: ikincil ketozisanlamı İng. secondary ketosis Şirdenin yer değiştirmesi, basit işkembe işlevinin bozukluğu, meme yangısı, döl yatağının irinli yangısı, yavru zarlarının atılamaması ve açlık gibi başka hastalıklara bağlı olarak gelişen ketozis, sekunder ketozis. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İRİNLİ LENF YUMRUSU YANGISI: irinli lenf yumrusu yangısıanlamı İng. purulent lymphadenitis Lenf yumrularının irinli yangısı. En belirgin biçimde atların su sakağısı hastalığında görülür. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ORNİTHOBACTERİUM RHİNOTRACHEALE ENFEKSİYONU: Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonuanlamı İng. Ornithobacterium rhinotracheale infection Birçok evcil ve yabani kanatlı türünde akciğer yangısı, yoğurt benzeri eksudat içeren hava kesesi yangısı, deri altı ödemi, beyin, kemik iliği ve kemik yangısıyla belirgin bakteriyel hastalık. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ACTİNOMYCES PYOGENES ENFEKSİYONU: Actinomyces pyogenes enfeksiyonuanlamı İng. Actinomyces pyogenes infection Evcil hayvanlarda hemen tüm organ ve dokulardaki irinli yangılara neden olan en önemli bakteriyel enfeksiyon. Sığırlarda ve daha az olarak da koyunlarda yavru atmaya da neden olur, Corynebacterium pyogenes enfeksiyonu. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KEDİ HERPESVİRÜS ENFEKSİYONU: kedi herpesvirüs enfeksiyonuanlamı İng. feline herpes virus infection Kedilerde öksürük, göz ve burun akıntısı, keratitis, kornea ülseriyle belirgin herpesvirüs-1 tarafından oluşturulan akut seyirli hastalık. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • SIĞIR NOKARDİOZİSİ: sığır nokardiozisianlamı İng. bovine nocardiosis Sıcak iklimli bölgelerde sığırlarda, deride, lenf damarnda ve lenf yumrularında irinli yangı ve ülserleşmesiyle belirgin, Nocardia farcinica ve Mycobacterium farcinoges tarafından oluşturulan kronik seyirli hastalık, sığırların farsi hastalığı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KAZEÖZ LENFADENİTİS: kazeöz lenfadenitisanlamı İng. (İngpseudotuberculosis Corynebacterium pseudotuberculosis tarafından oluşturulan, bir veya daha fazla lenf yumrusunun irinli, nekrotik yangısıyla belirgin kronik bir enfeksiyon. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ALARM REAKSİYONU: alarm reaksiyonuanlamı İng. alarm reaction Fiziksel stres veya aşırı heyecan durumlarında sempatik sinir sistemi tarafından oluşturulan, kan basıncı ve kan glikoz düzeyinin artmasıyla belirgin vücut tepkisi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar