COXİELLA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


Coxiellaanlamı

İng. Coxiella

Genellikle Gram negatif, kısa çubuk veya bazen kok biçiminde, pire, bit, kene vb. kan emici hayvanlarda zorunlu hücre içi parazit Rickettsiaceae ailesinden bir bakteri cinsi.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

COXİELLA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • COXİELLA BURNETİİ: Coxiella burnetiianlamı İng. Coxiella burnetii İnsanlarda Q humması hastalığına neden olan, kısa çubuk biçiminde hareketsiz bakteri. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • RİKETSİYA: riketsiya(1. anlamı) Fr. Rickettsie (Nöller, 1917). BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu riketsiya(2. anlamı) İng. rickettsiae İnsanda ve hayvanlarda tifüs vb. ateşli hastalıklara yol açan, memeli hücreleri içinde yaşayan, küçük prokaryot parazit. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Riketsiya(3. anlamı) Lat. Rickettsiae Küçük, basil veya kok biçiminde çok biçimlilik gösteren zorunlu hücre içi bir bakteri cinsi. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Riketsiya(4. anlamı) İng. Rickettsia Çubuk, yuvarlak Devamını Oku

  • EDWARDSİELLA TARDA: Edwardsiella tardaanlamı Lat. Edwardsiella tarda Ilık sularda yaşayan çeşitli balık türlerinde septisemilere yol açan, Enterobacteriaceae familyasına ait, Edwardsiella cinsinde yer alan, Gram negatif, bazıları peritrik flagellayla aktif hareketli, sporsuz, aerob veya fakültatif anaerob, kısa çomakçıklar biçiminde bir bakteri. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EDWARDSİELLA: Edwardsiellaanlamı İng. Edwardsiella Gram negatif, isteğe bağlı anaerob, hareketli, çubuk biçiminde olan ve fırsatçı patojenler olarak bilinen bakteriler. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EDWARDSİELLA İCTALURİ: Edwardsiella ictalurianlamı Lat. Edwardsiella ictaluri Yayın balıklarında enterik septisemilere neden olan, Enterobacteriaceae familyasına ait, Edwardsiella cinsinde yer alan, Gram negatif, hareketsiz, sporsuz, fakültatif anaerob, kısa çomakçıklar biçiminde bir bakteri. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • YERSİNİA: Yersinia(1. anlamı) İng. Yersinia Doğal konakları hayvanlar olup insanlarda da ciddi hastalıklara yol açan. Gram negatif, bipolar boyanan, fakültatif anaerop çomak biçimli bir bakteri cinsi. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Yersinia(2. anlamı) İng. Yersinia Türleri doğal olarak dışkı, kanalizasyon suları ve toprakta bulunan, Gram negatif, isteğe bağlı anaerob ve fermentatif, düz çubuk veya kokobasil biçiminde bakteri cinsi. BSTS / Veteriner Hekimliği Devamını Oku

  • ACETOBACTER: Acetobacteranlamı İng. Acetobacter Gram negatif kimi zaman Gram değişken, mutlak aerob, katalaz pozitif, oksidaz negatif, hareketli veya hareketsiz, elipsoidal, düz veya hafif kıvrık, çubuk biçiminde bir bakteri cinsi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ESCHERİCHİA: Escherichia(1. anlamı) Lat. Escherichia İnsan, hayvan ve balıkların bağırsak florasında bulunan, Enterobacteriaceae ailesine ait Gram negatif bir bakteri cinsi. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Escherichia(2. anlamı) İng. Escherichia Gram negatif, isteğe bağlı anaerob ve fermentatif, hareketsiz veya hareketli, kısa çubuk biçiminde bakteri cinsi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ENTEROBACTER: Enterobacter(1. anlamı) Lat. Enterobacter Gram negatif, fakültatif anaerop, Enterobacteriaceae ailesinden hareketli çomak biçimli bir bakteri cinsi. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Enterobacter(2. anlamı) İng. Enterobacter Gram negatif, Enterobacteriaceae ailesinden, isteğe bağlı anaerobik, fermentatif, hareketli, çubuk biçiminde bakteri. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KLEBSİYELLA: Klebsiyellaanlamı İng. Klebsiella Doğada yaygın olarak özellikle insanların bağırsak florasında bulunan, hastane kaynaklı idrar yolları, akciğer enfeksiyonları ve yara enfeksiyonları oluşturan türleri bulunan, Gram negatif, isteğe bağlı anaerob ve fermentatif, hareketsiz, tek veya zincir hâlinde dizilmiş çubuk biçiminde, Enterobacteriaceae ailesinden bakteri cinsi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar