CÖHÜRMEN Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


cöhürmenanlamı

Bakan, seyreden adam.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

CÖHÜRMEN ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • SÜLDÜRMEN: süldürmenanlamı Kalp. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • BAKAN: bakan(1. anlamı) a. Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tarafından seçilerek cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra işbaşına getirilen yetkili, vekil, icra vekili, nazır: “O sadece iyi bir bayındırlık bakanıdır.” –F. R. Atay. Güncel Türkçe Sözlük bakan(2. anlamı) Bakayım, göreyim: Bi bakan beğenisem alırın. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bakan(3. anlamı) Hükûmetteki bakan Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KIRMEN: kırmenanlamı Elde yün eğirmeye yarayan araç Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ÇEPİŞ GÖZLÜ: çepiş gözlüanlamı Gözünü kısarak bakan açık renk gözlü kimse: Çepiş göz gibi ne bakan öle. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • NAZIR: nazır(1. anlamı) Ar. n¥©ir sf. (na:zır) 1. Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.): “Küçük fakat çok şirin bir oda, gölgelik, denize nazır.” –H. Taner. 2. a. esk. Bakan: “Eski nazırlardan birisine ilk defa burada rastladım.” –A. Gündüz. Güncel Türkçe Sözlük nazır(2. anlamı) Eski kitaplıklarda denetleme işini yürüten kişi. BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü1974 Nazır(3. anlamı) Köken: Ar. Söyleyiş: (na:zır) Cinsiyet: Erkek1. Devamını Oku

  • ALLAH ADAMI: allah adamı(1. anlamı) Saf, yüreği temiz kişi: Ne söylesen inanır, allah adamıdır. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü allah adamı(2. anlamı) 1. Doğru, dürüst, güvenilir adam. 2. Bilgisiz, ahmak, saf adam. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • GUDUMSUZ: gudumsuzanlamı 1. Uğursuz adam. 2. Kıskanç adam. 3. Açgözlü, obur adam. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • BAHAN: bahan(1. anlamı) Bana. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bahan(2. anlamı) < TT yazı dili bakan: bakan, vekil, nazır. || baggan Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • TÜZE BAKANI: tüze bakanıanlamı İng. minister of justice Tüze örgütünün başında ve devletin tüze işlerini yasalarda belirtilen sınır içinde yürütmekle görevli ve sorumlu bakan. BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972 Devamını Oku

  • SIPSIĞNACIK: sıpsığnacıkanlamı Adam yapmak ‘adamakıllı: adam haline getirmek Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar