ÇENTELMEK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


çentelmekanlamı

Karşılık vermek, isyan etmek: Karşımda ne çentelip duruyorsun.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

ÇENTELMEK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • EL VERMEK: el vermek(1. anlamı) 1) yardım etmek; 2) esk. tarikatlarda mürşit, bir müride, başkalarına yol gösterme izni vermek; 3) halk hekimliği ile uğraşan kimse bilgilerini bir başkasına öğretmek; 4) kâğıt oyunlarında elde olan veya olmayan sebeplerle oyun üstünlüğünü karşı tarafa bırakmak. Güncel Türkçe Sözlük el vermek(2. anlamı) 1. Yardım etmek (bir iş için). 2. Kafi gelmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü el vermek(3. Devamını Oku

  • BAŞKALDIRMAK: başkaldırmakanlamı (-e) (ba’şkaldırmak) 1. Ayaklanmak, isyan etmek: “Hiçbir şeye isyan etmez, kimseye başkaldırmazdı.” –P. Safa. 2. (nsz) İyice coşmak, kabarmak: “Başkaldırmış denizle dövüşe dövüşe boğulanı gördün mü?” –Z. Selimoğlu. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KAZAN KALDIRMAK (VEYA DEVİRMEK): kazan kaldırmak (veya devirmek)anlamı tar. 1) yeniçeriler yemek pişirilen kazanı devirerek ayaklanmak, isyan etmek: “İkide birde kazan deviren yeniçerilerin dışında askerlikte talim ve terbiye esaslarına göre Avrupai bir nizam ile askerliğimizin ihdası pek hayırlı olmuştu.” –A. Ş. Hisar. 2) mec. yöneticinin bir tutumuna karşı hep birden ayaklanmak, isyan etmek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • İSYAN ETMEK: isyan etmekanlamı 1) ayaklanmak: “Azabın, biliyorum, ölümden daha derin / Baba, isyan etmesin gökyüzüne kederin” –F. N. Çamlıbel. 2) kabullenmemek, razı olmamak: “Bu Müslüman adam, kadere yalnız İstanbul’dan uzakta ölmek endişesiyle isyan ederdi.” –A. H. Tanpınar. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • YOL VERMEK: yol vermek(1. anlamı) 1) geçmesine izin vermek: “Hafif sağ yapıp askerî bir kamyona yol verdi.” –A. İlhan. 2) hızını artırmak; 3) işten çıkarmak, işine son vermek: “Mademki bu işi yapamıyorsun, o hâlde başka işimiz yok derler, bana yol verirler.” –O. Kemal. Güncel Türkçe Sözlük yol vermek(2. anlamı) 1. İşten çıkarmak. 2. İzin vermek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yol vermek(3. anlamı) Hediye vermek, Devamını Oku

  • ÖDEMEK: ödemekanlamı (-i) 1. Bir alışveriş ilişkisinde, borcu alacaklıya vermek, tediye etmek: “Borç varsa benimkidir, onu ödemek ve teşekkür etmek lazım.” –R. H. Karay. 2. Bir alışverişte alınan şeyin karşılığını alacaklıya vermek. 3. Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek. 4. Bir iş, bir kuruluş harcanan, yatırılan parayı çıkartmak, itfa etmek: Bu fabrika sermayesini beş yılda Devamını Oku

  • BAŞ ETMEK: baş etmek(1. anlamı) 1) gücü yetmek: “Ben onlarla baş etmeye çalışıyordum ki Hasan’ın kapısı birden açıldı.” –E. Bener. 2) başarı kazanmak. Güncel Türkçe Sözlük baş etmek(2. anlamı) 1. Bir işi bitirmek. 2. Başa çıkmak, gücü yetmek, hak kından gelmek, yenmek üstün gelmek: Sen onunla baş edemezsin. 3. Mücadele etmek. 4. Geçinmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü baş etmek(3. anlamı) 1. Baş sallayarak işaret Devamını Oku

  • SIKILCIM ETMEK: sıkılcım etmek(1. anlamı) Sert olmak, kırıcı davranmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sıkılcım etmek, (sıkılcım vermek)(2. anlamı) Sıkıştırmak, tazyik etmek, rahatsız etmek. Tarama Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • AZAT ETMEK: azat etmek(1. anlamı) Salıvermek, serbest bırakmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü azat etmek(2. anlamı) Osm. Itak, i’tak, fekk-i rakabe Bir kul ya da karavaşa özgürlüğünü geri vermek. BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • ASİLEŞMEK: asileşmekanlamı (nsz) Karşı gelmek, başkaldırmak, isyan etmek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar