ÇEMŞİK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


çemşikanlamı

Buruşmuş sebze veya meyve: Bu armut çok çemşik.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

ÇEMŞİK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • TILHIMAK: tılhımak(1. anlamı) Salatalık, kabak vb. sebzeler kuraklıktan buruşmak, bozulmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tılhımak(2. anlamı) Meyve, sebze buruşmak, pörsümek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • SEBZE: sebze(1. anlamı) Far. sebze a. Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, göverti, sebzevat, zerzevat. Güncel Türkçe Sözlük sebze(2. anlamı) < Far. sebze: sebze. ||zebze || sebze yapmak : sebze yetiştirmek , Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sebze(3. anlamı) İng. vegetable, vegetal, green plant Çürümeye bırakıldıklarında mantar oluşturan, genellikle yeşil renkli, pişirilerek ya da pişirilmeden yenen, bitkinin kök, gövde, yaprak, çiçek Devamını Oku

  • KABZIMAL: kabzımal(1. anlamı) Ar. ®abø + m¥l a. (ka’bzımal) tic. Meyve ve sebze üreticileri ile satıcılar arasında aracılık eden kimse, sebze meyve toptancısı, komisyoncu. Güncel Türkçe Sözlük kabzımal(2. anlamı) İng. fruit and vegetable wholesaler Meyve ve sebze üreticileri ile satıcılar arasında aracılık eden sebze meyve toptancısı, çiçekçi esnafı gibi simsarlar. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DAŞŞİK: daşşikanlamı Yabanî armut, ahlat Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • EŞELEK: eşelek, -ği(1. anlamı) a. hlk. Elma, armut, ayva vb. meyvelerin yenmeyen iç bölümü. Güncel Türkçe Sözlük eşelek(2. anlamı) 1. Ceviz içinin ortasında bulunan ve içi ikiye ayıran sert madde. 2. Elma, armut gibi meyvelerin yenildikten sonra kalan çekirdekli kısmı. 3. Mısır koçanı. 4. Meyve. 5. Olgunlaşmamış meyve. 6. Meyve çürüğü. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü eşelek(3. anlamı) Tavukların eşelendiği yer. Türkiye Türkçesi Ağızları Devamını Oku

  • TIRSIMAK: tırsımak(1. anlamı) Sebze, meyve tazeliğini yitirmek, buruşmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tırsımak(2. anlamı) Canı sıkılmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tırsımak(3. anlamı) Yemek bozulmak, bayatlamak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ÜŞÜK VURMAH: üşük vurmahanlamı Don vurmak (meyve, sebze için). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • SEBZE MEYVE TOPTANCILIĞI: sebze meyve toptancılığıanlamı a. Sebze meyve toptancısı olma durumu. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KÖZLEMEK: közlemek(1. anlamı) (-i) Et, sebze, meyve, hamur vb.ni köz üzerinde pişirmek. Güncel Türkçe Sözlük közlemek(2. anlamı) 1. Et, sebze, meyve, hamur vb. şeyleri ateşte pişirmek. 2. Sütü ateş üstünde hafif hafif pişirmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü közlemek(3. anlamı) Hamur, et vb. yiyecekleri ateşte pişirmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü közlemek(4. anlamı) Ateşlemek, ateşe sokmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü közlemek(5. anlamı) Köze gömerek pişirmek. || kartol közlemek: közde patates Devamını Oku

  • EMİLLEŞİK: emilleşikanlamı Fr. Tempéré-ée BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar