CAMGÖZGİLLER Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


camgözgiller(1. anlamı)

İng. spiny sharks

Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıkları (Selachii) takımının, halkalı omurlular (Cyclospondyli) alt takımından, anüs yüzgeçleri bulunmayan, doğurarak çoğalan, sırtları kül rengi olan türleri içine alan bir familya.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998camgözgiller(2. anlamı)

Lat. Squalidae

Köpek balıklarından anüs yüzgeçleri bulunmayan, doğurarak çoğalan, sırtları kül rengi olan türleri içine alan bir familya.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğücamgözgiller(3. anlamı)

İng. spiny sharks

(Squalidae), (Lat. squalus = iri bir deniz balığı): Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının köpek-balıkları (Selachii) takımının halkalı-omurlular (Cyclospondyli) alt-takımına giren bir familyası. Sırtları külrengi olan küçük balıklardır. Sırt yüzgeçleri iki tane ve dikenlidir. Anüs yüzgeçleri bulunmaz. Doğururlar. Kara camgöz (Etmopterus spinax), mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) gibi türleri vardır.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963


Sponsorlu Bağlantılar

CAMGÖZGİLLER ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • MAHMUZLU CAMGÖZ: mahmuzlu camgöz(1. anlamı) İng. picked dogfish Dikenli köpek balıkları (Squaloidei) alt takımının camgözgiller (Squalidae) familyasından, 1.5 m kadar uzunlukta, her iki yılda bir kere 6-12 yavru doğuran, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz’de sürüler hâlinde yaşayan bir tür. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 mahmuzlu camgöz(2. anlamı) Fr. aiguillet (zooloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 mahmuzlu camgöz(3. anlamı) Lat. Squalus acanthias Köpek balıklarından, camgözgiller Devamını Oku

  • KARA CAMGÖZ: kara camgöz(1. anlamı) İng. lantern shark Köpek balıkları (Selachii) takımının, camgözgiller (Squalidae) familyasından, 20-45 cm kadar uzunlukta, Avrupa denizlerinde yaşayan bir tür. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 kara camgöz(2. anlamı) Lat. Etmopterus spinax (zooloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 kara camgöz(3. anlamı) Lat. Etmopterus spinax Köpek balıklarından, camgözgiller (Squalidae) familyasından, 45 cm kadar uzunlukta olabilen, Avrupa denizlerinde yaşayan bir Devamını Oku

  • ÖZ KEDİ BALIĞIGİLLER: öz kedi balığıgiller(1. anlamı) ç. a. hay. b. Köpek balıklarının örtülü omurgalılara giren bir familyası. Güncel Türkçe Sözlük öz kedi balığıgiller(2. anlamı) İng. rays Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıkları (Selachii) takımının, örtülü omurlular (Tectospondyli) alt takımından, vücutları yassı ve geniş, göğüs yüzgeçleri büyük olup vücudun yanlarında uzanan, kuyrukları ince, bazen kuyruk yüzgeçleri bulunmayan, genellikle kuyruklarında elektrik organları bulunan, derilerinin Devamını Oku

  • DEV KÖPEK BALIĞIGİLLER: dev köpek balığıgiller(1. anlamı) ç. a. hay. b. Omurgalı hayvanlardan balıklar sınıfının köpek balıkları takımının bir alt familyası. Güncel Türkçe Sözlük dev köpek balığıgiller(2. anlamı) İng. porbeagle sharks Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıkları (Selachii) takımından, yıldız omurlular (Asterospondyli) alt takımından, iri boylu, solungaç yarıklar uzun olan türleri içine alan bir familya. Dikburunlugiller. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 dev köpek balığıgiller(3. anlamı) Devamını Oku

  • KUM BALIĞIGİLLER: kum balığıgiller(1. anlamı) ç. a. hay. b. Kemikli balıklar takımının, kefaller alt takımına giren bir familya. Güncel Türkçe Sözlük kum balığıgiller(2. anlamı) İng. sand eels Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, kefaller (Percesoces) alt takımından, uzun vücutlu ve çok küçük pullarla kaplı, dişleri ve karın yüzgeçleri bulunmayan, kuzey yarım kürede yaşayan türleri olan bir familya. BSTS / Biyoloji Terimleri Devamını Oku

  • KELERGİLLER: kelergiller(1. anlamı) ç. a. hay. b. Asıl köpek balıklarıyla vatozlar arasında geçit sayılabilecek balıkları kapsayan kemikli balıklar familyası. Güncel Türkçe Sözlük kelergiller(2. anlamı) İng. angel sharks Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıkları (Selachii) takımının, örtülü omurlular (Tectospondyli) alt takımından, başları ve vücutları yassı, göğüs yüzgeçleri çok büyük ve kısmen solungaçları örten, anüs yüzgeci bulunmayan türlere sahip bir familya. BSTS / Biyoloji Devamını Oku

  • ÜZGÜN BALIĞIGİLLER: üzgün balığıgiller(1. anlamı) İng. dragonets Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, küçük deniz balıklarını içine alan bir familya. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 üzgün balığıgiller(2. anlamı) Lat. Callionymidae Kemikli balıklardan, küçük deniz balıklarını içine alan bir familya. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HARHARİYASGİLLER: harhariyasgiller(1. anlamı) İng. sharks (Yun. karcharias: bir tip köpek balığı; galeos: köpek balığı) Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıklan (Selachii) takımının, yıldız omurlular (Asterospondyli) alt takımından, solungaç yarıkları ve dişleri küçük, derileri saydam olan, doğuran, bütün denizlerde yaşayan bir familya. Harhariyas (Carcharhinus lamia), pamuk balığı (Carcharias glauca) türleri iyi bilinir. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 harhariyasgiller(2. anlamı) İng. sharks (Carchariidae, anlamdaş. Galeidae, Devamını Oku

  • KIRLANGIÇ BALIĞIGİLLER: kırlangıç balığıgiller(1. anlamı) ç. a. hay. b. Kemikli balıklar takımının dikenli yüzgeçliler alt takımına giren bir familya. Güncel Türkçe Sözlük kırlangıç balığıgiller(2. anlamı) İng. gurnards Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, göğüs yüzgeçleri çok büyük, ilk ışını ayrılmış ve duyarga hâline gelmiş, uçar gibi yüzen türleri içine alan bir familya. BSTS / Biyoloji Terimleri Devamını Oku

  • KEFALGİLLER: kefalgiller(1. anlamı) ç. a. hay. b. Kefallerle onlara yakın türleri kapsayan kemikli balıklar familyası. Güncel Türkçe Sözlük kefalgiller(2. anlamı) İng. grey mullets Birçok türü çeşitli solucanlara arakonakçılık eden balıklar familyası. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 kefalgiller(3. anlamı) İng. mullets Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, kefaller (Percesoces) alt takımından, pulları oldukça büyük, dişleri zayıf, az tuzlu sularda yaşayan türleri olan bir familya. BSTS Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar