ÇALDIRAMAK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


çaldıramakanlamı

Hareket etmek, şakırdamak

Tarama Sözlüğü1965


Sponsorlu Bağlantılar

ÇALDIRAMAK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DEVİNMEK: devinmek(1. anlamı) (nsz) 1. Vücudu oynatmak veya kıpırdatmak, kımıldanmak, hareket etmek. 2. fiz. Bir cismin, bir noktaya göre, yeri veya durumu değişmek, hareket etmek. Güncel Türkçe Sözlük devinmek(2. anlamı) 1. Kımıldamak, hareket etmek: Sesimi duyuyor hiç devinmiyor. 2. Çırpınmak, kıvranmak, tepinmek. 3. Çabalamak, uğraşmak, didinmek. 4. Yanıp yakılmak, dert yanmak. 5. Altüst olmak. 6. Kaşınmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü devinmek(3. Devamını Oku

  • KANINA ETMEK DOĞRAMAK: kanına etmek doğramakanlamı Canına kastetmek Tarama Sözlüğü1969 Devamını Oku

  • ÖNEĞÜLENMEK: öneğülenmek, (öneğilenmek)anlamı Muannidane hareket etmek, inat etmeki aksilik etmek. Tarama Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • DEPRENMEK: deprenmek(1. anlamı) (nsz) hlk. Kımıldamak, hareket etmek, sarsılmak. Güncel Türkçe Sözlük deprenmek(2. anlamı) Nüksetmek, tepreşmek, tekrarlamak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü deprenmek(3. anlamı) Azmak, tepmek, deşilmek (yara vb. için). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü deprenmek(4. anlamı) Hareket etmek, harekete gelmek, kımıldanmak, sarsılmak Tarama Sözlüğü1965 Devamını Oku

  • EŞLİK ETMEK: eşlik etmekanlamı 1) bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek: “Bütün bunlara gülünç bir sirk müziği eşlik eder.” –N. Hikmet. 2) beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, refakat etmek: “Sonra tekerlekli iskemlesini hareket ettirerek bana kapıya kadar eşlik ediyor.” –A. Ümit. 3) beraberinde bulunmak: “Akşamları balkonda içerken bana eşlik ediyorlar.” –E. Şafak. Güncel Devamını Oku

  • KIRÇILDAMAK: kırçıldamakanlamı Gıcırdamak Tarama Sözlüğü1969 Devamını Oku

  • KIRCILDANMAK: kırcıldanmakanlamı Gıcırdamak Tarama Sözlüğü1969 Devamını Oku

  • ÇINGIŞTAMAK: çıngıştamakanlamı Maden şeyler ses çıkarmak, şıngırdamak Tarama Sözlüğü1965 Devamını Oku

  • EYÜ VARMAK: eyü varmak, (iyü varmak)anlamı İyi yapmak, iyi etmek, iyi hareket etmek. Tarama Sözlüğü1967 Devamını Oku

  • AYRI BAŞ ÇEKMEK: ayrı baş çekmek(1. anlamı) topluluktan ayrılıp kendi başına iş yapmak. Güncel Türkçe Sözlük ayrı baş çekmek(2. anlamı) Karşı koymak, muhalefet etmek, tersine gitmek, istediği gibi hareket etmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar