BÜRGÜLEME Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


bürgülemeanlamı

İng. screening

1. Bir mıknatıssal ya da elektriksel alanın bir bölge içindeki etkisini bir metal bürgü ile kesme. 2. Bir öğecik çekirdeğinin dış yörüngelerde dolanan aksicikler üzerindeki etkisinin aradaki eksiciklerle engellenmesi.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983


Sponsorlu Bağlantılar

BÜRGÜLEME ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ÇEKİRDEKSEL MIKNATISSAL ÇINLANIM: çekirdeksel mıknatıssal çınlanımanlamı İng. nuclear magnetic resonance Öğecik çekirdeklerinin bir mıknatıssal alan içinde akımmıknatıssal bir dalga ile çınlanıma girmesi. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • BOHR DOLANCASI: Bohr dolancasıanlamı İng. Bohr orbit Bir öğecik çekirdeğinin çekim alanında dolanan bir eksiciğin ya da güneş gibi büyük bir kütlenin, çekim allanında dolanan bir uydunun izlediği kapalı yörünge. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • BİRLEŞİK ALAN KURAMI: birleşik alan kuramıanlamı İng. unified field theory Genel görelilik kuramının, ağınımsal, elektriksel ve mıknatıssal alanları bir tek varlığın değişik görünümleri olarak işleyen genellemesi. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • ARTIK MIKNATISLANIM: artık mıknatıslanımanlamı İng. remanence Demirmıknatıssal bir cismin etkileyici miıknatıssal alan sıfıra düşünce koruduğu mıknatıslık. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • ÇEKİRDEKSEL UCAYLANIM: çekirdeksel ucaylanımanlamı İng. nuclear polarization Öğecik çekirdeklerinin fırıl mıknatıssal döngülerinin bir yönde dizilerek iri boyutta mıknatıssal döngü oluşturma süreci. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • EKSİCİK DİZİLMIKNATIS ÇINLANIMI: eksicik dizilmıknatıs çınlanımıanlamı İng. electron paramagnetic resonance Eksicik dizilmıknatıslığı gösteren bir özdeğin mıknatıssal alan etkisinde, akımmıknatıssal dalgaları seçerek soğurduğu olay. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • ÇEKİRDEKSEL KUVVETLER: çekirdeksel kuvvetleranlamı İng. nuclear forces Öğecik çekirdeklerini oluşturan önelcik ve ılıncık gibi çekirdekaltı parçacıklar arasındaki akımmıknatıssal ya da ağınımsal nitelikte olmayan çekirdeğe özgü kuvvetler. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • İRKİLİMLE MIKNATISLANMA: irkilimle mıknatıslanmaanlamı İng. magnetization by induction Mıknatıslı olmayan bir nesnenin mıknatıssal alan içinde edindiği mıknatıslık. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • ÇEKİRDEK BİLGİSİ: çekirdek bilgisianlamı İng. nuclear physics Öğecik çekirdeğinin yapısını ve özelliklerini inceleyen doğabilim dalı. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • ÇEKİRDEKSEL TEPKİLEŞİMLER: çekirdeksel tepkileşimleranlamı İng. nuclear reactions Bir öğecik çekirdeğinin başka öğecik çekirdeğine, bir yerdeş çekirdeğe dönüştüğü, yıldızlardaki ısılçekirdeksel süreçler ya da tepkileşimliklerde ve başka insan yapısı düzeneklerde oluşan süreçler. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar