BULUŞMA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


buluşma(1. anlamı)

a. Buluşmak işi: “İşte biz bugün, seninle buluşmaya söz verdiğimiz yerdeyiz.” –A. N. Asya.

Güncel Türkçe Sözlükbuluşma(2. anlamı)

Fr. Ralliement, ralliment

BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzubuluşma(3. anlamı)

Fr. Coïncidence

BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzubuluşma(4. anlamı)

İng. appointment

Bir alan araştırmasında gözlemcilerin yanıtlayıcılarla görüşmek üzere yer, gün ve saat saptayarak yaptığı sözleşme.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981


Sponsorlu Bağlantılar

BULUŞMA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • BULUŞMA YERİ: buluşma yerianlamı a. Buluşulacak yer. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • BULUŞMA YERİ: buluşma yerianlamı a. Buluşulacak yer. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • BULU: bulu(1. anlamı) Fr. İnvention BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu bulu(2. anlamı) Bir süre için kiraya verme. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • BULUŞSAL: buluşsalanlamı İng. heuristic Bir soruna, bir dizi sınama ve yanılmanın değerlendirilmesini izleyerek yapılan buluşlarla çözüm arayan bir bilgisayar izlencesine ya da herhangi bir yaklaşım ya da yönteme değgin. Bulgusal sözcüğü de kullanılmaktadır. BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • BULUŞ: buluş(1. anlamı) a. 1. Bulma işi: “Dün, o evi güzel buluşum bir gerçekti.” –A. Ağaoğlu. 2. İlk defa yeni bir şey yaratma, icat. 3. Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme, icat: “Bu orijinal buluşu Vali beye borçluyuz.” –S. F. Abasıyanık. 4. ed. Konu, duygu, düşünce ve hayalde başkalarının Devamını Oku

  • BULUŞUVERME: buluşuvermeanlamı a. (buluşu’verme) Buluşuvermek işi. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • BULUŞMAK: buluşmak(1. anlamı) (nsz, -le) 1. Bir araya gelmek. 2. Karşılaşmak. 3. (-de) Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek: “Ertesi gün yine pastacıda buluştular.” –P. Safa. 4. Kavuşmak: “Yâr ile buluşsak bir tenha yerde / Duyarlar rakipler söz olur gider” –Âşık Veysel. Güncel Türkçe Sözlük buluşmak(2. anlamı) Karşılaşmak, raslamak. Tarama Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • YAPIMSAL BULUŞ: yapımsal buluşanlamı İng. industrial discovery Yapım alanına ilişkin yenilik. BSTS / Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • BULUŞUVERMEK: buluşuvermekanlamı (nsz, -le) Çabucak veya ansızın buluşmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • BULUŞAĞ: buluşağanlamı Buluşma yeri. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar