BULUŞATLI Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


buluşatlıanlamı

Akıllı, icat, keşif yeteneği olan.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

BULUŞATLI ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • BULUŞ: buluş(1. anlamı) a. 1. Bulma işi: “Dün, o evi güzel buluşum bir gerçekti.” –A. Ağaoğlu. 2. İlk defa yeni bir şey yaratma, icat. 3. Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme, icat: “Bu orijinal buluşu Vali beye borçluyuz.” –S. F. Abasıyanık. 4. ed. Konu, duygu, düşünce ve hayalde başkalarının Devamını Oku

  • İCAT: icat, -dı(1. anlamı) Ar. ³c¥d a. (i:ca:dı) 1. Buluş. 2. Gerçekmiş gibi gösterme çabası. Güncel Türkçe Sözlük icat(2. anlamı) Ucunda su taşımak için çengelleri bulunan uzun sopa. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü icat(3. anlamı) (< Ar. îcâd) icat Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü icat(4. anlamı) < Ar. îcâd: icat; lüzumsuz iş. || icat çihartmak: lüzumsuz iş açmak || içatlamak: yapmak; bulmak; icat etmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü icat(5. Devamını Oku

  • BULUŞAĞ: buluşağanlamı Buluşma yeri. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • SALT MATEMATİK BULUŞLAR: salt matematik buluşlaranlamı İng. inventions purely mathematical Yapım uygulaması için olanaksız ve yetersiz olan buluşlar. BSTS / Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • BULUŞUVERME: buluşuvermeanlamı a. (buluşu’verme) Buluşuvermek işi. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • BULUŞMAK: buluşmak(1. anlamı) (nsz, -le) 1. Bir araya gelmek. 2. Karşılaşmak. 3. (-de) Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek: “Ertesi gün yine pastacıda buluştular.” –P. Safa. 4. Kavuşmak: “Yâr ile buluşsak bir tenha yerde / Duyarlar rakipler söz olur gider” –Âşık Veysel. Güncel Türkçe Sözlük buluşmak(2. anlamı) Karşılaşmak, raslamak. Tarama Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • MUCİT: mucit, -di(1. anlamı) Ar. m°cid a. (mu:cit) 1. Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse. 2. sf. Yaratıcı, yaratan. Güncel Türkçe Sözlük Mucit(2. anlamı) Köken: Ar. Söyleyiş: (mu:cit) Cinsiyet: ErkekYeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • BULUŞMA: buluşma(1. anlamı) a. Buluşmak işi: “İşte biz bugün, seninle buluşmaya söz verdiğimiz yerdeyiz.” –A. N. Asya. Güncel Türkçe Sözlük buluşma(2. anlamı) Fr. Ralliement, ralliment BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu buluşma(3. anlamı) Fr. Coïncidence BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu buluşma(4. anlamı) İng. appointment Bir alan araştırmasında gözlemcilerin yanıtlayıcılarla görüşmek üzere yer, gün ve saat saptayarak yaptığı sözleşme. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • HALK BULUŞU: halk buluşuanlamı İng. folk discovery Daha önceleri varolup da uzun süre unutulmuş olan halk kültür ürün ve olaylarının halkça yeniden ortaya çıkarılışı, bk. buluş. krş. yaratı, halk yaratısı. BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü1978 Devamını Oku

  • BULUŞUVERMEK: buluşuvermekanlamı (nsz, -le) Çabucak veya ansızın buluşmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar