BULUŞAK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


buluşakanlamı

İng. junction

Taşıt gidişgelişine ayrılmış yolların kesiştikleri yerlerde oluşan genişçe alanlar.

BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü1980


Sponsorlu Bağlantılar

BULUŞAK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KESİŞME YERİ: kesişme yerianlamı Osm. tekatu noktası Birkaç yolun, özellikle anayolların birleştiği yerlerde ortaya çıkan ve gidişgelişin düzenlenmesi bakımından tasarcılarca kullanılan genişliklere verilen ad. BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • BULUŞ: buluş(1. anlamı) a. 1. Bulma işi: “Dün, o evi güzel buluşum bir gerçekti.” –A. Ağaoğlu. 2. İlk defa yeni bir şey yaratma, icat. 3. Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme, icat: “Bu orijinal buluşu Vali beye borçluyuz.” –S. F. Abasıyanık. 4. ed. Konu, duygu, düşünce ve hayalde başkalarının Devamını Oku

  • BULUŞUVERME: buluşuvermeanlamı a. (buluşu’verme) Buluşuvermek işi. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • BULUŞMA: buluşma(1. anlamı) a. Buluşmak işi: “İşte biz bugün, seninle buluşmaya söz verdiğimiz yerdeyiz.” –A. N. Asya. Güncel Türkçe Sözlük buluşma(2. anlamı) Fr. Ralliement, ralliment BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu buluşma(3. anlamı) Fr. Coïncidence BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu buluşma(4. anlamı) İng. appointment Bir alan araştırmasında gözlemcilerin yanıtlayıcılarla görüşmek üzere yer, gün ve saat saptayarak yaptığı sözleşme. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • BULUŞMAK: buluşmak(1. anlamı) (nsz, -le) 1. Bir araya gelmek. 2. Karşılaşmak. 3. (-de) Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek: “Ertesi gün yine pastacıda buluştular.” –P. Safa. 4. Kavuşmak: “Yâr ile buluşsak bir tenha yerde / Duyarlar rakipler söz olur gider” –Âşık Veysel. Güncel Türkçe Sözlük buluşmak(2. anlamı) Karşılaşmak, raslamak. Tarama Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • SALT MATEMATİK BULUŞLAR: salt matematik buluşlaranlamı İng. inventions purely mathematical Yapım uygulaması için olanaksız ve yetersiz olan buluşlar. BSTS / Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • SALT BİLİMSEL BULUŞLAR: salt bilimsel buluşlaranlamı İng. invention purely scientific Yapıma uygulama olanağı bulunmayan buluşlar. BSTS / Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • BULUŞAĞ: buluşağanlamı Buluşma yeri. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • BULUŞSAL: buluşsalanlamı İng. heuristic Bir soruna, bir dizi sınama ve yanılmanın değerlendirilmesini izleyerek yapılan buluşlarla çözüm arayan bir bilgisayar izlencesine ya da herhangi bir yaklaşım ya da yönteme değgin. Bulgusal sözcüğü de kullanılmaktadır. BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • BULUŞUVERMEK: buluşuvermekanlamı (nsz, -le) Çabucak veya ansızın buluşmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar