BODAM Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


bodam(1. anlamı)

Yapıya büyük kiriş atıldıktan sonra iki tarafta kalan boydan boya bölmeler.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğübodam(2. anlamı)

Küçük çapa.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

BODAM ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • FRİZ: frizanlamı Fr. frise a. 1. Tavandan inerek sahnenin üst kısmını, sahne boyunca kaplayan kısa, dar perde. 2. mim. Eski Yunan ve Roma yapılarında taban kirişi ile çatı arasında kalan, üzeri boydan boya kabartmalarla süslü bölüm, efriz. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • BADAS: badas(1. anlamı) a. hlk. Harman kaldırıldıktan sonra yerde kalan toprak, çöp ve samanla karışık tahıl taneleri, harman döküntüsü. Güncel Türkçe Sözlük badas(2. anlamı) 1. Hububat kaldırıldıktan sonra harman yerinde kalan toprak, çöp ve samanla karışık taneler, harman döküntüsü. 2. Kir, pislik, talaş, çör çöp: Badaslı üzüm, badaslı zahire. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü badas(3. anlamı) Tuğla. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü badas(4. anlamı) Harman kalktıktan sonra Devamını Oku

  • TAPIL: tapıl(1. anlamı) Taraktan geçen yünün arta kalan çöplü bölümü. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tapıl(2. anlamı) Biçilen ot ya da ekin bağlamı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tapıl(3. anlamı) Az pişmiş, kalın yufka ekmek Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tapıl(4. anlamı) Biçilmiş ot bağlamı ve yığını. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tapıl(5. anlamı) Sulandırılmış çemen unu, kırmızıbiber ve sarmısak karışımı tahta üstünde kurutularak yapılan yiyecek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tapıl(6. anlamı) Yün tarakta tarandıktan sonra Devamını Oku

  • KİRİ: kiri(1. anlamı) Eşek yavrusu, sıpa. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kiri(2. anlamı) Sonra : Senden kiri ben geleceğim. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kiri(3. anlamı) Sesini kes, sus : Kişi oğluysan kiri dur yerinde. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kiri(4. anlamı) İnat. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kiri(5. anlamı) Sus Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kiri(6. anlamı) Geri Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kiri(7. anlamı) 1. Ücret, karşılık, mükâfat, ecir. 2. Kira Tarama Sözlüğü1969 Devamını Oku

  • NÖRAL BORU: nöral boru(1. anlamı) İng. neural tube Kordalı embriyosunda sırt tarafta oluşan nöral safihanın iki kenarının boydan boya kıvrılıp birleşmesiyle oluşan boru. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 nöral boru(2. anlamı) bk. sinirsel boru BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • BİR BOYDAN BİR BOYA: bir boydan bir boyaanlamı bir yerin bir ucundan öbür ucuna kadar, baştan başa: “Önce, bir boydan bir boya sokağı gözden geçirdik.” –E. Bener. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • BİR BOYDAN BİR BOYA: bir boydan bir boyaanlamı bir yerin bir ucundan öbür ucuna kadar, baştan başa: “Önce, bir boydan bir boya sokağı gözden geçirdik.” –E. Bener. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ARTIK IŞINIM: artık ışınım(1. anlamı) İng. residual radiation Ak ışık haline giren bir katı özdeğin ışınım çıktısını buzsul yüzeylerde art arda yansımalara uğrattıktan sonra kalan tek-renk kızılaltı ışınım. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 artık ışınım(2. anlamı) İng. residual radiation Yararlı ışınım demetinin görevini tamamladıktan sonra geriye kalan yararsız kısmı. BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ANIZ: anız(1. anlamı) a. 1. Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap. 2. Ekin biçildikten sonra sürülmemiş tarla: “Uçsuz bucaksız uzayan kır / Kimi yerde nadas, kimi anız” –A. K. Tecer. Güncel Türkçe Sözlük anız(2. anlamı) Ahmak, sersem, akılsız, dangalak, angıt. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü anız(3. anlamı) 1. Ekinin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap kısmı. 2. Mısır sapı. 3. İğde ve Devamını Oku

  • AYALAMA: ayalama(1. anlamı) Fr. Palpation BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu ayalama(2. anlamı) 1. Harman düğülüp kalktıktan sonra, harman yerinde kalan toz ve samanla karışık taneler. 2. Harman sonunda kalan süprüntüleri, taneleri toplamaya yarıyan kürek. 3. Damlardaki karı küremeye yarıyan bir çeşit kürek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ayalama(3. anlamı) Avuca sığmıyacak büyüklükteki taş. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ayalama(4. anlamı) Dövülüp kaldırıldıktan sonra harman yerinde kalan saman ve Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar