BİTİLEMEK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


bitilemekanlamı

Bir kimsenin yanma mektup vermek.

Tarama Sözlüğü1963


Sponsorlu Bağlantılar

BİTİLEMEK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • AÇIK MEKTUP: açık mektup, -bu(1. anlamı) a. 1. Zarfı yapıştırılmamış mektup. 2. Yazıldığı kimseye gönderilmeyip basın yoluyla açıklanan mektup. Güncel Türkçe Sözlük açık mektup(2. anlamı) Kişi ya da kurumlara yazılmakla birlikte, kamuoyunu etkilemek amacıyla yayımlanan mektup, bk. mektup. BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • MEKTUP ALMAK: mektup almakanlamı yazılan mektup adrese gelip ele geçmek: “Bir gün, bilmediğim bir memleketten bir mektup aldım.” –A. Gündüz. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • BİTİ: biti(1. anlamı) Bir parça, azıcık, biraz. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü biti(2. anlamı) Son, uç Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü biti(3. anlamı) 1. Defter. 2. Mektup. 3. Kitap. 4. Forma, kitap parçası. 5. Muska. 6. Vesika, vekâletname, senet, kart, kimlik cüzdanı, tezkere. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü biti(4. anlamı) Yazman. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü biti(5. anlamı) bk. ferman, berat. BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974 biti, (bitik (I))(6. anlamı) 1. Mektup, yazılmış şey. 2. Defter-i Devamını Oku

  • (BİRİNİN) TÜRKÜSÜNÜ ÇAĞIRMAK: (birinin) türküsünü çağırmakanlamı bir kimsenin hoşuna gidecek biçimde söz söylemek veya davranışta bulunmak: “Azizim, biz kimsenin arabasında kimsenin türküsünü çağırmayız, kendi havamızı mırıldanırız.” –S. F. Abasıyanık. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • MEKTUP: mektup, -bu(1. anlamı) Ar. mekt°b a. (mektu:bu) Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name: “Mektubunda diyorsun ki gel gayri / Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım” –B. S. Erdoğan. Güncel Türkçe Sözlük mektup(2. anlamı) (< Ar. mektûb) mektup Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü mektup(3. anlamı) İng. letter BSTS / Bilgisayar Terimleri Devamını Oku

  • MEKTUP ATMAK: mektup atmakanlamı mektubu postaya vermek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • YOL VERMEK: yol vermek(1. anlamı) 1) geçmesine izin vermek: “Hafif sağ yapıp askerî bir kamyona yol verdi.” –A. İlhan. 2) hızını artırmak; 3) işten çıkarmak, işine son vermek: “Mademki bu işi yapamıyorsun, o hâlde başka işimiz yok derler, bana yol verirler.” –O. Kemal. Güncel Türkçe Sözlük yol vermek(2. anlamı) 1. İşten çıkarmak. 2. İzin vermek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yol vermek(3. anlamı) Hediye vermek, Devamını Oku

  • ARTIK HAVA: artık havaanlamı İng. excess air Kazan ya da sobanın yanma odasına giren ve burayı soğutarak yanma verimini düşüren gereksiz hava. BSTS / Döşem Terimleri Sözlüğü1969 Devamını Oku

  • YANMA ANALİZİ: yanma analizianlamı İng. combustion analysis Bir numunenin bileşimini, yanma ürünlerinin kütlelerini ölçerek saptamaya dayanan analiz. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

  • AĞZININ KAŞIĞI: ağzının kaşığıanlamı 1. Bir kimsenin yerli yersiz ağzına aldığı ve kendisinden şöyle böyle bahsettiği (kişi). 2. Bir kimsenin yapabileceği, lâyıkı; bir kimseye yakışan, uygun gelen, denk olan. Tarama Sözlüğü1963 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar