BİRLEŞTİRİMCİLİK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


birleştirimcilikanlamı

İng. syncretism

Genellikle felsefe ve din konularında birbirine benzemeyen birtakım görüşleri ya da birbiriyle çelişkili durumda bulunan düşünceleri uzlaştırmaya, birleştirmeye çalışan öğreti.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974


Sponsorlu Bağlantılar

BİRLEŞTİRİMCİLİK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • BİRLEŞTİRİMCİLİK: birleştirimcilikanlamı İng. syncretism Genellikle felsefe ve din konularında birbirine benzemeyen birtakım görüşleri ya da birbiriyle çelişkili durumda bulunan düşünceleri uzlaştırmaya, birleştirmeye çalışan öğreti. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • AUGUSTİNUSÇULUK: Augustinusçulukanlamı İng. Augustinism Bir yandan Platonculuk ve Yeni Platonculukla Hıristiyan düşüncesini birleştirmeye, öte yandan felsefenin ağırlık noktasını öznel-ruhsal alana (içdeney fizikötesine) kaydırmaya çalışan, Augustinus’a bağlı öğreti. //Bu öğreti Aristotelesçilikle karşıtlık içindedir. BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü1975 Devamını Oku

  • DİŞLİ BİRLEŞTİRME: dişli birleştirmeanlamı Osm. dişli birleştirme Çekmece, dolap vb. yerlerde başvurulan, geniş tahtaları baş taraflarından eklemede kullanılan yöntem. BSTS / Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü1968 Devamını Oku

  • UZLAŞIMCILIK: uzlaşımcılıkanlamı İng. conventionalism Bütün ilkelerin, kavramların, belitlerin uzlaşımsal olduğunu ileri süren öğreti. // Başlıca temsilcisi H. Poincaré’dir (“Bilim ve Varsayım”); ona göre özellikle geometrinin bütün belitleri uzlaşımsaldır. BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü1975 Devamını Oku

  • BİLİNEMEZCİLİK: bilinemezcilik, -ği(1. anlamı) a. fel. 1. Bilginin bağıntılı olduğuna ve bundan dolayı salt olmadığına inanan öğreti. 2. Tanrı’nın ve evrenin nereden türediğinin bilinmediğini ve bilinemeyeceğini ileri süren öğreti, laedriye, agnostisizm. Güncel Türkçe Sözlük bilinemezcilik(2. anlamı) İng. agnosticism 1. Bilginin saltık ve güvenilir olmadığını ileri süren türlü öğretilere verilen genel ad. 2. Dinsel ve fizikötesi konularda kuşkucu bir düşüncenin belirtilerini Devamını Oku

  • BİRLEŞİK SIFAT: birleşik sıfat(1. anlamı) İng. compound adjective Birleşik sözcük biçiminde kurulmuş sıfat: Açıkgöz adam, pisboğaz çocuk, birtakım olaylar, boşboğaz kadın, birçok insan, gelişigüzel iş vb. BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü1972 birleşik sıfat(2. anlamı) İng. compound adjective Birden çok kelimenin kendi anlamlarını koruyarak veya değiştirerek tek bir anlam oluşturacak biçimde bir araya gelmesiyle oluşan sıfat: boşboğaz (kadın), ağırbaşlı (davranış), kalın kafalı (koca), tezcanlı Devamını Oku

  • BİÇİMCİLİK: biçimcilik, -ği(1. anlamı) a. 1. Biçimci olma durumu, formalizm. 2. fel. Özü, içeriği yeterince önemsemeden yalnız biçim üzerinde duran, biçime ağırlık veren görüş, formalizm. Güncel Türkçe Sözlük biçimcilik(2. anlamı) İng. formalism Bilginin özü ve içeriği yerine biçimine önem veren, bilimlerde, özellikle matematikte, doğruların saymaca ilişkiler üzerine kurulduğunu, birtakım simgelerin tanımlarına dayandığını ve bu doğruların bütünüyle biçimsel olduğunu ileri süren Devamını Oku

  • DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ: davaların birleştirilmesianlamı İng. joinder of causes of action Sanıklarla, işlenen suçlar yönünden aralarında bağlantı bulunan davaların, yüksek görevli ortak bir yargılıkta birleştirilmesi. BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972 Devamını Oku

  • İCTİHÂDLARI BİRLEŞTİRME KARARI: ictihâdları birleştirme kararıanlamı inançları, görüşleri birleştirme kıyılgısı. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • İCTİHÂDLARI BİRLEŞTİRME KARARI: ictihâdları birleştirme kararıanlamı inançları, görüşleri birleştirme kıyılgısı. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar