BİR ANDA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


bir andaanlamı

zf. Çabucak: “Vaziyeti bir bütün hâlinde ve bir anda kestirdikten sonra anların gereklerine göre davranırım.” –N. F. Kısakürek.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

BİR ANDA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • GEREK: gerek, -ği(1. anlamı) a. 1. İcap: “Vaziyeti bir bütün hâlinde ve bir anda kestirdikten sonra anların gereklerine göre davranırım.” –N. F. Kısakürek. 2. sf. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. Güncel Türkçe Sözlük gerek(2. anlamı) Fr. Besoin BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu gerek(3. anlamı) 1. Eşit. 2. Eksik. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gerek(4. anlamı) Balık avlamak için suyun önüne gerilen set: Gerek kuralım da balık Devamını Oku

  • ANDAÇ: andaç, -cı(1. anlamı) a. 1. Ajanda. 2. Yadigâr: “Alabalıkları dağ köylüleri ırmaktan tutar getirirlerdi. Yanında andaç diye bir kâse dolusu dağ çileği yahut badem sunarlardı.” –A. Kutlu. Güncel Türkçe Sözlük andaç(2. anlamı) 1. Hatıra, hediye, armağan. 2. Ölen kimsenin arkada kalan tek evlâdı. 3. Evlât, nesil, döl. 4. Ölmüş aile büyüklerinin hatırası sayılan insan veya eşya. 5. Halef. Türkiye Devamını Oku

  • HAÇANDA: haçandaanlamı Ne çabuk Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ANDA BUNDA: anda bunda(1. anlamı) Şöyle böyle, belli belirsiz. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü anda bunda(2. anlamı) 1. Seyrek, tektük: Bu yıl elma anda bunda. 2. Yarım yamalak. 3. bk. anda banda. 4. Orada burada, ötede beride. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ANDAŞ: andaş(1. anlamı) Heykel, abide. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü andaş(2. anlamı) Hatıra, hediye, armağan. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü andaş(3. anlamı) 1. bk. andaç (I)-1. 2. bk. anak-4. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ANDA: anda(1. anlamı) Kardeş. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü anda(2. anlamı) Fındık, bir fındık türü Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü anda(3. anlamı) 1. Orada. 2. Onda, o Hususta, o mevzuda. 3. Oraya. 4. O zaman. Tarama Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • ANDAŞI: andaşı(1. anlamı) İki tarlayı birbirinden ayıran sınır taşı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü andaşı(2. anlamı) bk. angaş BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976 Devamını Oku

  • BİR KOL ÇENGİ: bir kol çengianlamı şen sözler ve davranışlarla çevresine neşe saçanlar için söylenen bir söz. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • (BİRİNE) KANI KAYNAMAK: (birine) kanı kaynamakanlamı çabucak sevgi duymak: “Sonra da kanları kaynamıştı bu genç, yakışıklı ve zeki çocuğa.” –Ç. Altan. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • SON ANDA KURTARIŞ: son anda kurtarışanlamı İng. last-minute rescue Sinema Sinema anlatımında koşut gelişim, almaşık kurguyla ortaya konan durum. (Aynı zamanda iki ya da daha çok durum birbirine bağlı olarak gösterilir. Bu durum, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalan bir kimseyle onu bu tehlikeden kurtarmak için uğraşan kimselerin görüntüleriyle ortaya konur. Gittikçe kısalan çekimlerle sonuca doğru hızla ilerlerken izleyicide “kurtulacak Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar