BEZLEMEK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


bezlemek(1. anlamı)

(-i) 1. Bez, kumaş vb. ile örtmek veya kaplamak. 2. Çocuğun altına bez koymak, çocuğu belemek.

Güncel Türkçe Sözlükbezlemek(2. anlamı)

Cild pul pul kabarmak.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğübezlemek(3. anlamı)

Çocuğu bezlerine sarmak.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

BEZLEMEK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • BEZLEMEK: bezlemek(1. anlamı) (-i) 1. Bez, kumaş vb. ile örtmek veya kaplamak. 2. Çocuğun altına bez koymak, çocuğu belemek. Güncel Türkçe Sözlük bezlemek(2. anlamı) Cild pul pul kabarmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bezlemek(3. anlamı) Çocuğu bezlerine sarmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ÖRTMEK: örtmek, -er(1. anlamı) (-i) 1. Korumak, görünmez duruma getirmek veya gizlemek için üstüne bir şey koymak: “Kadın bebeğini itina ile yatırdı, yüzünü örttü.” –A. Gündüz. 2. Kapamak: “Perihan kızdı, gidip piyanonun kapağını örttü.” –P. Safa. 3. Kaplamak: Sarmaşıklar duvarları örtmüş. 4. mec. Kötü bir durumu belli etmemek, gizlemek, saklamak: Birinin suçunu örtmek. Güncel Türkçe Sözlük örtmek(2. anlamı) Kalkmak, Devamını Oku

  • KAPLAMAK: kaplamak(1. anlamı) (-i) 1. Her yanını örtmek, istila etmek: “Her tarafı sessizlik kaplamış, ovalar, biten bir günün hüznü içinde susmuştu.” –H. S. Tanrıöver. 2. Çepeçevre sarmak, kuşatmak: “Evlerin bir tarafını yol, üç tarafını da yine çam ormanları kaplar.” –S. F. Abasıyanık. 3. (nsz) Bir kabın, bir kılıfın, bir örtünün içine almak: Yorgan kaplamak. 4. Yayılıp Devamını Oku

  • KABARMAK: kabarmak(1. anlamı) (nsz) 1. Ağırlığı artmadan hacmi büyümek: Ekmek iyi kabardı. 2. Yağışlardan veya kaynamaktan taşmaya yüz tutmak: “Çay birdenbire kabararak şosenin rampalarını aşar ve epeyce zararlara sebep olur.” –R. N. Güntekin. 3. Niceliği artmak, büyümek: Masraf kabardı. 4. Şişmek, genişlemek: “İhtiyarın zayıf damarları kabarmış kıllı elleri dizlerinin üstündeydi.” –P. Safa. 5. Hayvanların tüyleri dikilmek. Devamını Oku

  • SÜRTMEK: sürtmek, -er(1. anlamı) (-i, -e) 1. Bir şeyi bastırarak diğer bir şeyin üzerinden geçirmek: “Cemal ellerini hızlı hızlı birbirine sürttü.” –S. F. Abasıyanık. 2. Dokundurmak. 3. (nsz) tkz. Başıboş dolaşmak, yararsız dolaşmak: “Çocukçağız birkaç gün sokaklarda sürtmüş.” –S. F. Abasıyanık. Güncel Türkçe Sözlük sürtmek(2. anlamı) Söylemek, anlatmak : Sana bir mesele sürtmüştüm, hatırlıyor musun? Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sürtmek(3. anlamı) Gizlenmek Devamını Oku

  • DALAMAK: dalamak(1. anlamı) (-i) 1. Köpek, kurt vb. hayvanlar dişlemek, ısırmak: “Köpek mi daladı seni?” –H. R. Gürpınar. 2. Zehirli böcek, ısırgan otu, sert kumaş dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak. Güncel Türkçe Sözlük dalamak(2. anlamı) Azarlamak, çatmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dalamak(3. anlamı) 1. Acısı yüreğine işlemek, dağlamak (mecazen). 2. Alev dağlamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dalamak(4. anlamı) 1. Bir şeyin üzerine atılarak yaralamak, yırtmak. Devamını Oku

  • ÖĞÜRTMEK: öğürtmek(1. anlamı) (-i) Öğürmesine yol açmak: “Bunaltıcı, öğürtücü, uyku getiren bir sıcak, oflatıp puflatıyordu.” –O. Kemal. Güncel Türkçe Sözlük öğürtmek(2. anlamı) Yarış yapmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü öğürtmek(3. anlamı) Boğaları bağırtmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü öğürtmek(4. anlamı) Aldatmak, kandırmak, ayartmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü öğürtmek(5. anlamı) Bitkilerin, özellikle soğanın ortasından çıkan tohumluk filiz. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • İSTİLA ETMEK: istila etmekanlamı 1) bir ülkeyi silah gücüyle ele geçirmek; 2) yayılmak, kaplamak, sarmak, bürümek: “Sevgilimizi bazen de gürültülü bir neşe istila ederdi.” –R. N. Güntekin. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • PEKİTMEK: pekitmek(1. anlamı) (-i) 1. Güç vermek, güçlendirmek, tekit etmek. 2. Daha önce istenip de yerine getirilmemiş bir iş için yeniden resmî bir yazı yazmak, tekit etmek. Güncel Türkçe Sözlük pekitmek(2. anlamı) Kapatmak, örtmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü pekitmek(3. anlamı) Sıkıştırarak sağlamlaştırmak, düzeltmek, onarmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü pekitmek(4. anlamı) 1. bk. peketmek. 2. Tarla, bağ, bahçeyi korumak için çevresini çitle çevirmek, sarmak, örtmek. Türkiye Türkçesi Devamını Oku

  • BULAMAK: bulamak(1. anlamı) (-i, -e) Bir nesnenin her yanını bir şeye değdirerek üstünü onunla kaplamak, bir nesneyi başka bir maddeye batırmak: Balığı una bulamak. Güncel Türkçe Sözlük bulamak(2. anlamı) 1. Dolanmak, sarmak. 2. Kendi çevresinde dönerek inmek ( uçurtma hak.). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bulamak(3. anlamı) Bulaştırmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bulamak(4. anlamı) 1. Karıştırmak. 2. Bulandırmak. 3. Sallamak. Tarama Sözlüğü1963 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar