BEYİN ZAR İNGİSİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


beyin zar ingisianlamı

Fr. Méningorrhagie

BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu


Sponsorlu Bağlantılar

BEYİN ZAR İNGİSİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • BEYİN SAPI: beyin sapıanlamı İng. brainstem Soğanilik, beyin köprüsü ve orta beyinden oluşan beyin kısmı, beyin kökü. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • BUĞAZ İNGİSİ: buğaz ingisianlamı Fr. Blennisthmie BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • YATIN İNGİSİ: yatın ingisianlamı Fr. Blennométrite BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • BEYİN KARINCIKLARI: beyin karıncıkları(1. anlamı) ç. a. anat. İçinde beyin omurilik sıvısı bulunan, kafa içinin, dört boşluğundan her biri. Güncel Türkçe Sözlük beyin karıncıkları(2. anlamı) İng. cerebral ventricles İkisi ön beyin biri ara beyin, biri de art beyin ile son beyinde yerleşmiş bulunan ve içi omurilik sıvısı ile dolu dört özel boşluk. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 beyin karıncıkları(3. anlamı) Osm. buteynat-ı muhiye (zooloji) BSTS Devamını Oku

  • ÖN BEYİN: ön beyin(1. anlamı) İng. fore-brain, prosencephalon (Yun. pro: önce; engkephalos: beyin) Omurgalı hayvanlarda embriyo gelişimi başlangıcında beynin ilk bölümü olup gelişme ilerledikçe içinde birinci ve ikinci beyin karıncıklarının yer aldığı, beyin yarım küreleri ile talamus ve hipotalamusu oluşturan yapı. Prozensefalon. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 ön beyin(2. anlamı) Dgr. anat. prosencephalon anat. Beyin yarım küreleri, talamus ve hipotalamus’unuluşturduğu beyin kısmı, prozensefalon. BSTS Devamını Oku

  • LAENEK BOĞUCU İNGİSİ: laenek boğucu ingisianlamı Fr. Laënnec (catarrhe suffocant de), bronchite capillaire BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • LAENEK BOĞUCU İNGİSİ: laenek boğucu ingisianlamı Fr. Laënnec (catarrhe suffocant de), bronchite capillaire BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • SON BEYİN: son beyinanlamı İng. myelencephalon, afterbrain (Yun. myelos: ilik ; engkephalos: beyin) Dördüncü beyin karıncığının alt kısmı ile medulla oblangata’yı içine alan beyin bölgesi. Miyelen sefalon. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • BEYİN ORAĞI: beyin orağıanlamı İng. falx cerebri anat. Beyin zarlarından dura materin yaptığı ve dorsalden iki beyin hemisferinin arasına sokulan oluşum, falks serebri. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KALIN BEYİN ZAR YALIMI: kalın beyin zar yalımıanlamı Fr. Pachyméningite, pachimenengitis BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar