BAYLİSASCARİS COLUMNARİS Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


Baylisascaris columnarisanlamı

Köpeklerde merkezî sinir sisteminde enfeksiyona neden olan Ascaridae ailesinde bulunan nematod türü.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

BAYLİSASCARİS COLUMNARİS ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • HYMENOLEPİS: Hymenolepisanlamı Hymenolepididae ailesinde bulunan kuş ve memelilerde enfeksiyona neden olan sestod cinsi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ASCARİS: Ascarisanlamı Ascaridoidea üst ailesinde ve Ascarididae ailesinde bulunan ve omurgalı hayvanların bağırsaklarda yaşayan, diğer nematod türlerine göre büyük yapılışta olan türleri içeren nematod cinsi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ONCHOCERCA: Onchocercaanlamı Filarioidea üst ailesinde bulunan insan ve geviş getiren hayvanlarda enfeksiyona neden olan, erişkinleri deri altı fibroid düğümcüklerde barınan ve çoğalan, mikrofilerleri idrar, kan ve balgamda bulunan ve lenf damarlarıyla taşınan ve genellikle deri, deri altı bağlayıcı doku ve gözde bulunan nematod cinsi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • GİARDİYOZİS: giardiyozisanlamı İng. giardiosis Kedi ve köpeklerde Giardia türlerinin neden olduğu, iştahsızlık, depresyon, yumuşak, parlak renkli, yulaf ezmesi kıvamında ve mukuslu bir ishalle belirgin, zamanla gelişme geriliği ve kaşeksiye neden olan bir hastalık. İnsanlarda ise enfeksiyona Giardia lamblia neden olmakta ve hastalık kontamine gıda ve suyla doğrudan insandan-insana temasla bulaşmaktadır, lambliyazis, lambliyozis. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ANCYLOSTOMATOİDEA: Ancylostomatoideaanlamı Ancylostoma, Necator, Bunostomum, Gaigeria ve Uncinaria olmak üzere 5 cinsi bulunan, insan, sığır, koyun, keçi, köpek, tilki, kurt gibi memelilerde enfeksiyona neden olan, hayvanlarda parazitlenen kimi türleri insanlarda deri-larva göçüne neden olan paraziter nematod üst ailesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ERLİŞİYOZİS: erlişiyozisanlamı İng. ehrlichiosis, ehrlichioses Ehrlichia cinsi bakterilerin neden olduğu insan, köpek, sığır, koyun, keçi ve atlarda kenelerle bulaşan ateşli bir hastalık. Enfekte bireylerde ateş, baş ağrısı, anoreksi, kırgınlık, lökopeni, trombositopeni, miyozitis ve ara sıra ölüm görülebilmektedir. İnsan enfeksiyonlarına neden olan önemli türler Ehrlichia chaffeensis, Anaplasma phagocytophilum ve Ehrlichia ewingii’dir. Koyun, sığır, kedi ve köpeklerde ise Ehrlichia canis, Devamını Oku

  • KANCALI KURTLAR: kancalı kurtlar(1. anlamı) İng. hookworm Ağız koruncakları gelişkin ve keskin dişli olup, sindirim aygıtı asalağı olarak önem taşıyan yuvarlak solucanlar familyası; çengelli kurtlar. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 kancalı kurtlar(2. anlamı) İng. hookworms Ancylostomatidae ailesinde Ancylostoma, Bunostomum, Gaigeria, Necator ve Uncinaria cinslerini içine alan parazitik fazmid nematod ailesinde bulunan nematod türleri, Ancylostomatidae, Ancylostomidae, Ancylostoma, ankilostom. İnsanların (Ancylostoma duodenale), kedi köpek gibi Devamını Oku

  • ASTROSİT: astrosit(1. anlamı) İng. astrocyte (Yun. aster: yıldız; kytos: hücre boşluğu) Merkezî sinir sisteminde bulunan bir nöroglia hücresi tipi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 astrosit(2. anlamı) İng. astrocyte Merkezî sinir sisteminde bulunan, sinir hücrelerinin, oligodendrositlerin ve damarların çevresinde yerleşen, kan ve sinir hücreleri arasında su ve mineral madde alışverişini sağlayan, ektodermal kökenli bir çeşit nörogliya hücresi, astrogliya. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ASTROSİT: astrosit(1. anlamı) İng. astrocyte (Yun. aster: yıldız; kytos: hücre boşluğu) Merkezî sinir sisteminde bulunan bir nöroglia hücresi tipi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 astrosit(2. anlamı) İng. astrocyte Merkezî sinir sisteminde bulunan, sinir hücrelerinin, oligodendrositlerin ve damarların çevresinde yerleşen, kan ve sinir hücreleri arasında su ve mineral madde alışverişini sağlayan, ektodermal kökenli bir çeşit nörogliya hücresi, astrogliya. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • PSOROPTES CUNİCULİ: Psoroptes cuniculianlamı Tavşan ve keçilerde kulak enfestasyonlarına neden olan, bazen de bu enfestasyonlara bağlı olarak iç kulak ve merkezî sinir sisteminde ikincil enfeksiyon oluşumuna neden olan uyuz etkeni türü. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar