BARBARLIK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


barbarlık, -ğıanlamı

a. Barbar olma durumu: “İyilik ve temizliğin şiirinde zulüm ve barbarlık olamayacağını ne güzel söylüyor.” –H. E. Adıvar.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

BARBARLIK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • BARBAR: barbar(1. anlamı) Fr. barbare sf. 1. Uygarlaşmamış (kavim, topluluk): “Barbar akınlarından beri bu yollarda gördüğüm en asil atlısın.” –Y. K. Beyatlı. 2. Kaba saba, ilkel: “Bu vaziyeti haber alan köylüler türlü barbar aletlerle şehir ahalisini korumak üzere kasabaya yürümüşlerdi.” –S. F. Abasıyanık. 3. mec. Kaba ve kırıcı. Güncel Türkçe Sözlük barbar(2. anlamı) Birlikte Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü barbar(3. anlamı) 1. Gürültücü, Devamını Oku

  • İYİLİKÇİLİK: iyilikçilik, -ğianlamı a. İyilikçi olma durumu. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • İYİLİKÇİLİK: iyilikçilik, -ğianlamı a. İyilikçi olma durumu. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ALBASTI: albastı(1. anlamı) a. (a’lbastı) tıp Doğum sırasında temizliğe dikkat edilmemesi yüzünden lohusanın tutulduğu ateşli hastalık, lohusa humması, albasma: “Ferit kederinden bir lohusanın albastı olamayacağını söyleyemedi.” –P. Safa. Güncel Türkçe Sözlük albastı(2. anlamı) Kızıl hastalığı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü albastı(3. anlamı) Doğum yapan kadınlarda görülen ateşli hastalık. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ÖZDENLİK: özdenlik, -ğianlamı a. 1. Özden olma durumu. 2. fel. Varlığı kendinden olma, kendi özüyle var olma durumu: Tanrı’nın özdenliği. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ASİLLİK: asillik, -ğianlamı a. 1. Asil olma durumu, asalet. 2. Soylu olma durumu, soyluluk. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • AÇMAZLIK: açmazlık, -ğıanlamı a. 1. Açmaz olma durumu. 2. mec. Ağzı sıkı olma durumu. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KABAKLIK: kabaklık, -ğı(1. anlamı) a. 1. Karpuz veya kavunun ham olma durumu. 2. Başın tüysüz veya dazlak olma durumu. 3. mec. Bilgisizlik, görgüsüzlük. Güncel Türkçe Sözlük Kabaklık(2. anlamı) Samsun ili, Ayvacık ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Devamını Oku

  • KABAKLIK: kabaklık, -ğı(1. anlamı) a. 1. Karpuz veya kavunun ham olma durumu. 2. Başın tüysüz veya dazlak olma durumu. 3. mec. Bilgisizlik, görgüsüzlük. Güncel Türkçe Sözlük Kabaklık(2. anlamı) Samsun ili, Ayvacık ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Devamını Oku

  • NEFASET: nefaset(1. anlamı) Ar. nef¥set a. (nefa:set) esk. 1. Nefis olma durumu: “Yemekler her günküne üstün bir nefasete ermiş.” –A. Ş. Hisar. 2. Kıymetli olma durumu. Güncel Türkçe Sözlük Nefaset(2. anlamı) Köken: Ar. Söyleyiş: (nefa:set) Cinsiyet: Kız1. Hoşluk, güzellik. 2. Değerlilik. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar