BAĞDAŞIK REAKTÖR Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


bağdaşık reaktöranlamı

İng. homogeneous reactor / homojen reaktör

Yakıtının bağdaşık olması nedeniyle, nötronların benzer özellikler taşıdığı reaktör.

BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

BAĞDAŞIK REAKTÖR ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • AYRIŞIK REAKTÖR: ayrışık reaktöranlamı İng. heterogeneous reactor / heterojen reaktör Yakıtının ayrışık olması nedeniyle, nötronların farklı özellikler taşıdığı reaktör. BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HIZLI REAKTÖR: hızlı reaktöranlamı İng. fast reactor İçinde, yüksek enerjili ve hızlı nötronların nükleer fisyon oluşturduğu reaktör. BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİBRİT REAKTÖR: hibrit reaktöranlamı İng. hybrid reactor Füzyon tepkimesiyle üreyen yüksek enerjili nötronların, üretken madde kütlesi içinden geçirildiği ısıl nükleer reaktör. BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HOMOJEN REAKTÖR: homojen reaktöranlamı bk. bağdaşık reaktör BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • REAKTÖR KALBİ: reaktör kalbianlamı İng. reactor core Nükleer reaktörün, yakıt unsurlarını içeren ve enerji üretilen bölümü. BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • YÜKSEK ISILI REAKTÖR: yüksek ısılı reaktöranlamı İng. higt-temperature reactor Çok yüksek bir ısıda (1000°C) çalışan, prizma ya da kürecik biçimli yakıt unsuru kullanan ve %41 oranında verim sağlayan reaktör (HTR). BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KRİTİK REAKTÖR: kritik reaktöranlamı İng. critical reactor İçindeki nötron üretim oranının, nötron kaybı oranına tam eşit olduğu reaktör. BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • BASINÇLI SU REAKTÖRÜ: basınçlı su reaktörüanlamı İng. pressurized water reactor İçinde basınçlı su kullanılan, birincil ve ikincil olmak üzere birbirinden bağımsız iki ayrı devreden oluşan reaktör (PWR). BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • REAKTÖR GÜVENLİK SİGORTASI: reaktör güvenlik sigortasıanlamı İng. reactor safety fuse Bir reaktörde oluşabilecek ani sıcaklık ya da akı artışı sırasında, tepkime hızını güvenlik sınırı düzeyine indirmeye yarayan donanım. BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • AĞIR SULU REAKTÖR: ağır sulu reaktöranlamı İng. heavy-water reactor Yavaşlatıcı olarak ağır su kullanan reaktör. BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar