ATEŞ YAĞDIRMAK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


ateş yağdırmakanlamı

1) ateşli silahlarla aralıksız mermi atmak; 2) mec. çevresindekilere ağır sözler söylemek.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

ATEŞ YAĞDIRMAK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • YAĞDIRMAK: yağdırmakanlamı (-i) 1. Yağmasını sağlamak. 2. (nsz) Bir şeyi aralıksız ve ısrarlı bir biçimde yapmak: “Turhan mütemadiyen babasına, amcasına mektuplar yağdırıyor.” –A. H. Müftüoğlu. 3. (nsz) Vermek, söylemek: “Cemal Paşa, çılgın, Adana’ya, Afyon’a şiddetle emirler yağdırıyordu.” –F. R. Atay. 4. (-e, nsz) mec. Bol miktarda vermek, sağlamak: Bu fabrika piyasaya kumaş yağdırdı. 5. (nsz) mec. Devamını Oku

  • MARTAVAL ATMAK (VEYA OKUMAK): martaval atmak (veya okumak)anlamı inanılmayacak sözler söylemek, yalan söylemek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • (BİRİNİN) YÜZÜNE BAĞIRMAK: (birinin) yüzüne bağırmakanlamı birine öfke ile saygısızca sözler söylemek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • FIŞDIRMAK: fışdırmakanlamı Bir şeyi ucundan tutup, savurarak atmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KITIR ATMAK: kıtır atmak(1. anlamı) argo yalan söylemek: “Kim dedi bunu sana, Kâmil Bey mi? Boş ver kardeş, inanma sakın, kıtır atıyorlar, moralimizi bozmak istiyorlar.” –A. İlhan. Güncel Türkçe Sözlük kıtır atmak(2. anlamı) Yalan söylemek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • İŞKEMBEDEN ATMAK (VEYA SÖYLEMEK): işkembeden atmak (veya söylemek)anlamı tkz. uydurarak söylemek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • PARTAL ATMAK: partal atmak(1. anlamı) yalan söylemek: “Ne partallar attı gayrı.” –O. Kemal. Güncel Türkçe Sözlük partal atmak(2. anlamı) Övünmek, abartarak konuşmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü partal atmak(3. anlamı) Abartılı konuşmak, yalan söylemek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ATEŞ AÇMAK: ateş açmakanlamı ateşli silahla mermi atmaya başlamak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • MERMİ: mermi(1. anlamı) Ar. merm³ a. Ateşli silahlarla atılan patlayıcı ve delici madde, kurşun: “Tarlalara gömülmüş büyük gemi mermilerini, yattıkları yerlerden çıkararak tetkik ettik” –H. S. Tanrıöver. Güncel Türkçe Sözlük mermi(2. anlamı) İng. projectile Büyük hızla atılan ve bu sırada edindiği devinirlik ile devinimini sürdüren nesne. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • ATEŞLİ SİLAH: ateşli silahanlamı a. Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek vb. silah. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar