ATEŞ TAPINAĞI Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


ateş tapınağıanlamı

(Mimarlık) Zerdüşt dininden olanların ateşe tapmak için kurdukları tapınak.

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968


Sponsorlu Bağlantılar

ATEŞ TAPINAĞI ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ANTEN TAPINAĞI: anten tapınağıanlamı (Mimarlık) Ön ve arka yüzünde ikişer sütun bulunan Yunan tapınağı. BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968 Devamını Oku

  • EV TAPINAĞI: ev tapınağıanlamı Lat. latararium (Mimarlık) Eski Roma evlerindeki tapınma yeri. a. bk. mescit, evkilisesi. BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968 Devamını Oku

  • MECUSİ: mecusî(1. anlamı) İng. Magian, zoroastrian Zerdüşt dininden olanlar, ateşe tapanlar. BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974 Mecusi(2. anlamı) Ar. mec°s³ sf. (mecu:si:) din b. Mecus dininden olan (kimse). Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • MAĞARA TAPINAĞI: mağara tapınağıanlamı Fr. hémispeos, spéos Eski Mısırlıların kayalar içine oydukları ve dışa bakan yüzüne sütünlu bir giriş yaptıkları tapınaklara verilen ad. BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968 Devamını Oku

  • TAPMAK: tapmak, -ar(1. anlamı) (-e) 1. İlah olarak tanınan varlığa karşı inancını ve bağlılığını belirli kurallar çerçevesinde göstermek. 2. mec. Tutku ile sevmek, bağlanmak: “Bütün Bucaklıların bana taptıklarını anlıyorsun.” –Ö. Seyfettin. 3. mec. Birine çok değer vermek. Güncel Türkçe Sözlük tapmak(2. anlamı) 1.Bulmak. 2.Kapmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tapmak(3. anlamı) Bir şeye tutkun olmak, düşkünlük göstermek: Bizim çocuk bir oyuna taptı ki Devamını Oku

  • BÜYÜK TEKKE: büyük tekkeanlamı Osm. hankah (Mimarlık) Eskiden tarikata bağlı olanların merkez kabul ettikleri ve toplanıp ayin yaptıkları dinsel yapı. BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968 Devamını Oku

  • ÇATIAŞIĞI: çatıaşığıanlamı (Mimarlık) Aynı yükseklikte olan çatı merteklerini birbirlerine bağlayan hatıllardan her biri. a. bk. mertek, mahya aşığı. BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968 Devamını Oku

  • MAHYA AŞIĞI: mahya aşığıanlamı İng. toppinacle (Mimarlık) Çatıyı iki akıntı eğikliğine ayıran en üstteki yatay kiriş. a. bk. aşık BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968 Devamını Oku

  • EŞİKTAŞI: eşiktaşıanlamı (Mimarlık) Cami ve kervansaray kapılarında eşiğin hemen içine konulan granitten düz taş. BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968 Devamını Oku

  • YOĞRUMLU SANATLAR: yoğrumlu sanatlaranlamı İng. shaping arts (Resim, Heykel, Mimarlık) Üç boyutlu anlatımı olan resim, heykel ve mimarlık sanatları. BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar