ATEŞ SEMENDERİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


ateş semenderianlamı

Lat. Salamandra salamandra

İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımından, nemli orman ve ağaçlık alanlarda yaşayan, siyah renkli, sarı ve kırmızı benekler içeren bir tür.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998


Sponsorlu Bağlantılar

ATEŞ SEMENDERİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • SİBİRYA SEMENDERİ: Sibirya semenderianlamı Lat. Hynobius keyserlingii İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfından, Sibirya’da kumlu topraklarda yaklaşık 14 cm derinlikte yaşayan bir tür. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • KARA SEMENDERİ: kara semenderianlamı Lat. Mertensiella luschani Kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımından, vücutları oldukça kalın, 17 cm kadar boyda olan bir tür. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • SEMENDER: semender(1. anlamı) Far. semender a. 1. hay. b. Semendergillerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan, salamandra (Salamandra). 2. Ateşte yanmadığına hatta ateşi söndürdüğüne inanılan efsanevi hayvan: “Köse Vezir, ateş içinde yanmayan bir semender gibi sakindi.” –Ö. Seyfettin. Güncel Türkçe Sözlük semender(2. anlamı) Fr. salamandre (zooloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Semender(3. anlamı) Köken: Far. Cinsiyet: Devamını Oku

  • ÇAMUR SEMENDERİ: çamur semenderi(1. anlamı) İng. mudeel Kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımının, denizkızı semendergiller (Sirenidae) familyasından, 60 cm kadar uzunlukta, Amerika’da bataklıklarda yaşayan bir tür. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 çamur semenderi(2. anlamı) Fr. sirène lacertine (zooloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 çamur semenderi(3. anlamı) İng. mudeel (Siren lacertina) Kuyruklular (Urodela) takımının deniz-kızı-semendergiller (Sirenidae) familyasından Siren cinsinin tek türü. Uzunluğu 60 cm. Kuzey Amerikanın güneyindeki Devamını Oku

  • GİZLİ SOLUNGAÇLI SEMENDER: gizli solungaçlı semenderanlamı İng. hellbender Kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımının, gizli solungaçlıgiller (Cryptobranchidae) familyasından, 40 cm kadar uzunlukta, yırtıcı, Ohio Vadisi sularında yaşayan bir tür. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • SEMENDERGİLLER: semendergiller(1. anlamı) ç. a. hay. b. Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar sınıfının, kuyruklu hayvanları içine alan bir familyası. Güncel Türkçe Sözlük semendergiller(2. anlamı) İng. salamanders İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımından, kertenkeleye benzeyen fakat çıplak ve yumuşak derili olan, larvaları suda, erginleri karada yaşayan, Avrupa, Asya ve Afrika’da bulunan, Alp semenderi (Salamandra atra), Kafkas semenderi (S.caucasia), safran semenderi Devamını Oku

  • KÜT AĞIZLIGİLLER: küt ağızlıgilleranlamı İng. tiger salamaders (Yun. amblys: küt; stoma: ağız) İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımından, Amerika’da sularda yaşayan türleri olan bir familya. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • GİZLİ-SOLUNGAÇLI SEMENDER: gizli-solungaçlı semenderanlamı İng. hellbender (Cryptobranchus alleghaniensis) Kuyruklular (Urodela) takımının gizli-solungaçlıgiller (Cryptobranchidae) familyasından bir sürüngen türü. Uzunluğu 40 cm olup büyüktür. Yırtıcıdır. Ohio vadisi sularında yaşar. BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • DENİZKIZI SEMENDERGİLLER: denizkızı semendergilleranlamı İng. sirens İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımından, hem solungaçları hem de akciğerleri olan, art bacakları olmayan türlere sahip bir familya. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • GİZLİ SOHINGAÇLIGİLLER: gizli sohıngaçlıgilleranlamı Fr. cryptobranchidés (Yun. kryptos: gizli; brangchia: solungaç) İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımından erginlerinde solungaç yerine akciğerler bulunan, göz kapakları olmayan, 50-200 cm kadar boyda türleri olan bir familya. Dev semendergiller. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar